Laboratorium Sztuki Społecznej

thumbnail

Laboratorium Sztuki Społecznej (LSS) to projekt międzynarodowych rezydencji, wykorzystujący przestrzeń publiczną jako miejsce współuczestnictwa i współdziałania.

Projekt ma na celu budowanie dialogu między lokalną społecznością zamieszkującą dzielnicę Kalinowszczyna, a artystami i animatorami kultury z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki, podejmą działania angażujące mieszkańców lubelskiej dzielnicy Kalinowszczyzna (zwanej dawniej Przedmieściem Lwowskim), przy aktywnym wsparciu lokalnych animatorów kultury oraz tutorów.

Efektem projektu będzie zrealizowanie przez zespoły działań mobilizujących i inspirujących mieszkańców do zaangażowania się w tworzenie tętniących życiem przestrzeni publicznych na dzielnicy Kalinowszczyzna. Odwrócona zostanie także rola artysty – z kreatora – w nauczyciela i przewodnika sztuki, natomiast mieszkańców – z biernych obserwatorów – w aktywnych odbiorców i twórców kultury. Artyści na bieżąco będą relacjonować proces rezydencji na dedykowanym blogu.

Realizacja projektów będzie mieć miejsce między majem a sierpniem 2014 roku.

Kraje zakwalifikowane do udziału:
Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Polska, Ukraina

Rezydencje
Zaproszeni rezydenci powinni być przygotowani na:
– publiczną prezentację w formie warsztatu, rozmowy, której celem będzie prezentacja ogólnego zarysu obecnej sceny artystycznej w ich kraju lub określonego problemu z nią związanego
– przygotowanie prezentacji dotyczącej dziedziny sztuki czy kultury, którą zajmuje się rezydent,
– realizacja działania na terenie dzielnicy Kalinowszczyzna angażująca społeczność lokalną oraz wykorzystując lokalną infrastrukturę
– współpraca z tutorami, badaczami, artystami i animatorami z Lublina.

Co oferujemy?
– zwrot kosztów podróży do 1000 PLN / ok. 240 EURO
– diety w wysokości 3000 PLN / ok. 700 EURO
– zakwaterowanie w mieszkaniu z innymi rezydentami
– zwrot kosztów materiałów niezbędnych do realizacji działań do 2000 PLN / ok. 470 EURO
– pomoc organizacyjną i logistyczną przy realizacji działań

Jak aplikować?
Proszę wypełnić formularz zgłoszenia online, a także przesłać portfolio w formacie pdf zwierające:
1. Sylwetkę zawodową
2. CV
3. Zdjęcia prac, działań (max. 10 zdjęć w formacie jpg.)

Proszę nazwać portfolio w sposób następujący:
nazwisko_imię_portfolio.pdf

W tytule maila należy dodać zwrot: “LSS”.
Portfolio należy przesłać na e-mail: lss.residencies@gmail.com do dnia 11.05.2014

FORMULARZ APLIKACYJNY ONLINE

.

Kalinowszczyzna – dzielnica mieszkaniowa w Lublinie, położona w północno-wschodniej części miasta, którą tworzą cztery osiedla: Osiedle XXX-lecia, Osiedle Niepodległości, Osiedle 40-lecia i Osiedle Kolejarz. Składa się z rejonu ul. Kalinowszczyzna na południu, który charakteryzuje się podmiejską, a miejscami wiejską zabudową z lokalnego kamienia wapiennego oraz z wielkopłytowego osiedla mieszkaniowego na północy, powstałego w latach 70. XX wieku. [źródło: Wikipedia]

Zobacz także:  Historia Kalinowszczyzny /// Kalinowszczyzna dziś /// Galeria zdjęć

.

Projekt LSS Residencies jest realizowany jest jako jedno z wydarzeń lubelskiej odsłony projektu Wschód Kultury, który powstał dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Narodowego Centrum Kultury oraz środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski.