Magdalena Olbromska

Dział Administracyjny

Pedagog, animatorka i menedżerka kultury z wykształcenia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), od 2014 roku związana z Warsztatami Kultury w Lublinie. Zajmuje się obsługą sekretariatu, asystuje przy projektach, festiwalach, wspomaga sprawne funkcjonowanie instytucji. Jej pasją jest poznawanie nowych kultur, barwnych osobowości, współpraca międzynarodowa z artystami, animatorami z całego świata.  W wolnym czasie koordynuje, współorganizuje projekty międzynarodowe z fundacjami, stowarzyszeniami, których ideą jest wzmacnianie dialogu międzykulturowego oraz promowanie sztuki i nauki wśród krajów partnerskich.  Stawia na oryginalność, stale poszukując w życiu  nowych inspiracji i wyzwań.

m.olbromska@warsztatykultury.pl