Paulina Skipirzepa

Kierowniczka Działu Komunikacji i Marketingu

W Warsztatach Kultury ma pieczę nad promocją wszystkich wydarzeń – małych i dużych. Zajmuje się też kontaktem z mediami. W wolnym czasie uczy się języka włoskiego i przesiaduje w kinie. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

p.skipirzepa@warsztatykultury.pl