Katarzyna Pudło

Pracownia Kultury Aktualnej

W Warsztatach Kultury zajmuje się opieką nad wolontariuszami, praktykantami i stażystami. Z wykształcenia kulturoznawczyni (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej) i historyczka sztuki (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Entuzjastka sztuki meksykańskiej, prozy J.M.Coetzee i poszukiwań muzyki, której nigdy wcześniej nie słyszała.

k.pudlo@warsztatykultury.pl