Agata Will

Pracownia ds. Współpracy Międzynarodowej

W Warsztatach Kultury zajmuje się współpracą międzynarodową, koordynuje projekty międzynarodowe (Recognize Me!, Corners of Europe i Connected by the Border), odpowiada za kontakty z siecią Trans Europe Halles i pracuje nad powołaniem sieci współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego. Była koordynatorem takich projektów jak: Nocy Kultury (2007 – 2012) i Fiesty Alegría (2008 – 2011) i Wolontariusz Kultury (2010 – 2011). Iberystka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), menadżerka kultury (Uniwersytet Warszawski, Europejski Dyplom Zarządzania projektem Kulturowym).  Członek zespołu Kultura 2020 przygotowującego aplikację finałową Lublina w konkursie ESK 201, w ramach którego tworzyła innowacyjny „Program Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury – Lublin2016” oraz projekt współpracy kulturalnej “Lublin w dialogu z Hiszpanią”. Współpracuje z Fundacją Trans Kultura. Poliglotka, entuzjastka kultury, Półwyspu Iberyjskiego, historii sztuki. Uwielbia podróże i spotkania z ludźmi.

a.will@warsztatykultury.pl