Spotkania

Redakcja miesięcznika organizuje cykliczne Spotkania Miesięcznika Kultura Enter poświęcone aktualnym tematom publicznej debaty ukraińskiej i białoruskiej.

Dotychczas odbyły się m.in.:

Spotkania „Kultury Enter” № 14: prezentacja książki Ołeksandra Irwanca „Choroba Libenkrafta”

27 kwietnia 2014

Choroba Libenkrafta to utrzymana w klimacie „historii alternatywnej” powieść, w której czytelnik odnajdzie zaskakujące zdarzenia i zwroty akcji oraz niespodziewane zakończenie fantastycznej powieściowej przenośni. Tytułowa choroba, to szerząca się w nieprzyjaznym świecie tajemnicza epidemia o niewiadomych przyczynach, skutkach oraz nie do końca poznanych objawach. Powieść Irwanca to groteskowa hiperbola przekształcającej się rzeczywistości ukraińskiej.

Spotkania „Kultury Enter” № 13 – Raport o stanie kultury w Gruzji / Zbliżenie z UE

21 grudnia 2013

Jaka jest kondycja gruzińskiej kultury? Jak funkcjonują środowiska alternatywne? Co Gruzini chcieliby zmienić i jak mogą to osiągnąć? A także, jakie nowe możliwości daje kulturze podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE? Wreszcie, co więcej w sferze kultury i sztuki, obok wina i toastów, ma do zaoferowania Gruzja Europie? Na spotkaniu z gruzińskimi ekspertkami ds. kultury postaramy się zdiagnozować sytuację i otoczenie, w jakim funkcjonuje gruziński sektor kultury i NGO.

Spotkania „Kultury Enter” № 12 – Prawo do miasta

12 grudnia 2013

Spotkanie wokół publikacji poświęconych kwestiom demokracji miejskiej, partycypacji w planowaniu przestrzennym oraz społecznym i kulturowym fenomenom „miejskości”: „Anty-Bezradnik przestrzenny” Lech Mergler (Stowarzyszenie „Prawo do Miasta”, Poznań) oraz „Kultura Enter. Koncepty miejskie” Grzegorz Kondrasiuk („Kultura Enter”, Lublin)

Spotkania „Kultury Enter” № 11 – Promocja książki „Ukraiński palimpsest” Oksany Zabużko

21 listopada 2013

Spotkanie „Ukraina: między literaturą współczesną a polityką” połączone z promocją książki „Ukraiński palimpsest” Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruślińską z przedmową Adama Michnika. Bohaterka wieczoru Oksana Zabużko jest współautorką „Raportu o stanie kultury i NGO w Ukrainie”, wydanego jako numer specjalny magazynu „Kultura Enter” do pobrania tutaj.

Spotkanie Kultury Enter № 10 – MIASTO/KULTURA/DIALOG

16 kwietnia 2013

Dyskusja z badaczami lubelskiego Obserwatorium Kultury, autorami raportu „Kultura (w) dialogu. Instytucjonalne ramy kultury w Lublinie”. Publikacja powstała w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miasta w Lublinie. Na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 roku wśród przedstawicieli lubelskich instytucji publicznych i organizacji pozarządowych przez zespół socjologów i politologów z UMCS i KUL, opracowana została diagnoza polityki kulturalnej Lublina oraz jego kapitału społeczno-kulturowego. Jest to zarazem pierwsza – od czasu rozstrzygnięcia konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – próba podsumowania stanu lubelskiej kultury oraz oceny jej perspektyw.

Spotkania „Kultury Enter” № 9 – „Białoruska sztuka – partyzancka strategia”

19 czerwca 2012

Gośćmi Kultury Enter byli Artur Klinau – „Partizan” (Mińsk), Taciana Arcimowicz – „Partizan” (Mińsk), Paweł Laufer – „Kultura Enter” (Lublin). Spotkanie dotyczyło funkcjonowania sztuki i artystów na Białorusi. Ponadto, zostały zaprezentowane wyniki wspólnych projektów realizowanych przez czasopisma „Kultura Enter” i „Partizan”: „Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi” i „Kultura Enter – Partizan. Wydanie trzech polsko-białoruskich numerów łączonego czasopisma Kultura Enter / Partizan”.

Spotkania „Kultury Enter” № 8 – „Białoruś – artyści jeszcze są”

22 września 2011

Pierwsza część spotkania stanowiła konferencję prasową biura informacyjnego Solidarity with Belarus i miał na celu przedstawienie aktualnej sytuacji na Białorusi. W konferencji wzięli udział: Taciana Niadbaj – Solidarity with Belarus (Warszawa), Paweł Laufer – Kultura Enter (Lublin), Maksim Żbankou (Mińsk), Aleś Puszkin (Bóbr, Białoruś), Siewiaryn Kwiatkouski – budzma.org (Mińsk).
Misją Solidarity with Belarus jest bycie pomostem informacyjnym między Białorusią a innymi państwami, z zachowaniem Białorusi w centrum uwagi. Zadaniem Solidarity with Belarus jest także udzielanie społeczeństwu białoruskiemu informacji na temat wydarzeń międzynarodowych, dotyczących Białorusi.
Sednem drugiej części spotkania była dyskusja z represjonowanymi artystami białoruskimi. Uczestniczyli w niej: Maksim Żbankou (Mińsk), Aleś Puszkin (Bóbr, Białoruś), Siewiaryn Kwiatkouski – budzma.org (Mińsk).
Prowadzenie: Taciana Niadbaj – Solidarity with Belarus (Warszawa).

Spotkania „Kultury Enter” № 7 – prezentacja filmu „Złoty Wrzesień. Kronika Galicji 1939-1941” 

25 marca 2011

Na spotkanie złożyły się prezentacja filmu oraz dyskusja pt. Perspektywy rozwoju kinematografii ukraińskiej.
Oficjalnymi gośćmi byli Taras Chymicz (Invert Pictures, Lwów) i Jurij Hnatkowski (A-Z Art, Lwów).
Prowadzenie: Łukasz Jasina.

Spotkania „Kultury Enter” № 6 – „Riabczuk w Ogrodzie Metternicha – spacer po Europie”

19 października 2010

Punktem wyjścia do dyskusji na temat europejskiej tożsamości była najnowsza książka Mykoły Riabczuka pt. „Ogród Metternicha”.
Książka „Ogród Metternicha” składa się z esejów napisanych w latach 1995-2008. Ich głównym tematem jest szeroko pojęta „europejska Ukraina”. Riabczuk podejmuje w nich próbę interpretacji europejskiej tożsamości w warunkach ukraińskich oraz podkreśla znaczenie wymiaru moralnego w odniesieniu do współczesnej polityki i ekonomii. Tytułowy ogród jest symbolem Europy – miejsca otwartego dla każdego, chcącego zgłębiać jej kulturę, historię, wartości i doświadczenia.
Prowadzenie: dr hab. Hubert Łaszkiewicz – kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej KUL.

Spotkania „Kultury Enter” № 5 – „Ukraiński Zriz – Ukraiński Przekrój”

Spotkanie odbyło się w ramach wystawy „Ukraiński Zriz” [Ukraiński Przekrój], będącej swoistą retrospekcją współczesnej sztuki ukraińskiej. Wystawa ukazywała polskiemu odbiorcy przekrój nurtów, problemów i form ukraińskiej sztuki współczesnej w autorskim wyborze kuratora Vlodko Kaufmana.
W  dyskusji udział wzięli: Paulina Zarębska, Vlodko Kaufman, Piotr Majewski, Grzegorz  Józefczuk, Grzegorz Kondrasiuk, Wolodymyr Topyj, Waldemar Tatarczuk, Sylwia Hejno, Małgorzata Kitowska- Łysiak, Grzegorz Rzepecki,  Oleksiy Khoroshko, Andrzej Molik, Maria Artemiuk, Magda Linkowska.

Spotkania „Kultury Enter” № 4 – Wokół książki Artura Klinau „Mińsk. Przewodnik po Mieście Słońca”, prezentacja czasopisma „pARTisan” (Mińsk)

28 maja 2010

Artur Klinau – białoruski pisarz, architekt, performer, fotograf, redaktor artystycznego pisma „pARTisan” – autor opublikowanej niedawno przez Wydawnictwo Czarne książki „Mińsk. Przewodnik po Mieście Słońca”.
Prowadzenie: Irina Lappo (UMCS).

Promocja 80 numeru kwartalnika „Kresy” i spotkanie „Dwadzieścia lat „Kresów”. Myślenie niejubileuszowe”

10 lutego 2010

W programie spotkania znalazły się m. in.: rozmowa Agaty Koss z redaktorami pisma, film dokumentalny Tadeusza Żukowskiego „Nowe Kresy?”, prezentacja poezji i prozy autorów „Kresów”: „Pokoleniowe rozrachunki z dwudziestoleciem?”.
Kwartalnik literacki „Kresy” został założony w 1989 roku w środowisku młodych podówczas pracowników polonistyki UMCS, z czasem dołączyli pracownicy i absolwenci polonistyki i historii sztuki KUL. Od początku w doborze autorów i tematów zaznaczyła się charakterystyczna dla „Kresów” wielopokoleniowość i swoista równowaga między uznanymi już zjawiskami literackimi a propozycjami nowymi. W ciągu 20 lat ukazało się 80 numerów pisma.

Spotkania „Kultury Enter” № 3 – “Ukraiński Wybór i ukraińskie wybory: czego warto i czego nie warto oczekiwać?”

7 stycznia 2010

Debata przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie.
Uczestnicy: Mykoła Riabczuk (Krytyka, Kijów), Tomasz Kapuśniak (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin).
Prowadzenie: Paweł Laufer (Kultura Enter, Lublin).

Spotkania „Kultury Enter” № 2 – „Totalitaryzm dobry, totalitaryzm zły”

22 października 2009

O dwóch totalitaryzmach, dwóch pamięciach i dwóch ocenach.
Spotkanie połączone z promocją 14 numeru Ukrainy Moderny „Marksizm na wschodzie Europy”.
Uczestnicy dyskusji: Andriy Portnov – Ukraina Moderna, red. naczelny (Kijów), Volodymyr Masliychuk – Ukraina Moderna, współredaktor (Charków), Andrzej Gil – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (Lublin).
Prowadzenie: Paweł Laufer (Kultura Enter, Lublin).

Spotkania „Kultury Enter” № 1 – „Problem wolności to problem metafizyczny. O sytuacji młodej generacji twórców na Białorusi”

Uczestnicy dyskusji: Krystina Smolskaja (Centrum Białoruskiego Dramatu i Reżyserii), Alaksej Strelnikau (“Gazeta Białoruska”), Kaciaryna Awierkawa.

Spotkanie Inaugurujące Salon Kultury – „Historia pod znakiem zapytania – nierozwiązane problemy historii Ukrainy”

18 lutego 2009

W ramach spotkania odbyła się dyskusja promująca 13 numer ukraińskiego półrocznika historycznego „Ukraina Moderna” oraz prezentacja środowiska skupionego wokół czasopisma.
Uczestnicy dyskusji: Andriy Portnov – Ukraina Moderna, red. naczelny (Kijów), Volodymyr Masliychuk – Ukraina Moderna, współredaktor (Charków), Andrzej Gil – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (Lublin).
Prowadzenie: Paweł Laufer (Kultura Enter, Lublin).

  • PŁYTA IRIAO

    Wschód Kultury - Inne Brzmienia prezentują:

    IRIAO | Rogalów Analog Adventures
  • ZOBACZ I SUBSKRYBUJ NASZ INSTAGRAM

  • POLUB NAS