Mówią o nas…

Dzięki projektowi L² współpraca kulturalna lubelsko-lwowska przekracza poziom deklaracji, staje się formą rzeczywistego zainteresowania i współpracy. W Lublinie deklaratywne przyjaźnie stały się realnymi, poznały się środowiska kultury i sztuki, które w swoich miastach zajmują ważne pozycje, rodzą się nowe projekty – przestrzenie – współpracy. Projekt L² i inne działania Warsztatów są konkretem w myśleniu o Lublinie jako miejscu spotkań kultur.

Grzegorz JózefczukPotęgowanie międzynarodowe, „Gazeta Wyborcza w Lublinie”, 17 stycznia 2010

My, artyści, uczestniczymy w międzynarodowym dialogu od dawna, nie oglądając się na państwowe instytucje. Bo sztuka mocniej i autentyczniej łączy ludzi niż oficjalne formy współpracy międzynarodowej.

Jarosław Koziara, „Kurier Lubelski”, 20 listopada 2008

  • PŁYTA IRIAO

    Wschód Kultury - Inne Brzmienia prezentują:

    IRIAO | Rogalów Analog Adventures
  • ZOBACZ I SUBSKRYBUJ NASZ INSTAGRAM

  • POLUB NAS