Baza Wolontariuszy Kultury

Warsztaty Kultury zapraszają organizacje, instytucje kultury, osoby indywidualne do korzystania z potencjału wolontariuszy, którzy od wielu lat są aktywni w działalności kulturalnej, mają wiedzę i doświadczenie w obsłudze imprez lokalnych, jak i międzynarodowych, są absolwentami specjalnego programu Wolontariusz Kultury i tworzą tak zwaną Bazę Wolontariuszy Kultury.

Warsztaty Kultury oraz Fundacja Kultura Enter od wielu lat współpracują z wolontariuszami przy różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, projektach edukacyjnych o charakterze lokalnym i międzynarodowym. Od czterech lat organizują program Wolontariusz Kultury mający na celu stworzenie sieci wolontariuszy stale współpracujących z organizacjami kultury w regionie oraz starają się przygotować instytucje kultury do pracy z wolontariuszami organizując specjalne warsztaty z zarządzania wolontariatem w instytucji kultury.

Jak można skorzystać z zasobów Bazy Wolontariuszy Kultury ?

Prosimy wypełnić ankietę online lub pobrać formularz i przesłać na adres: wolontariat@warsztatykultury.pl

Po przesłaniu ankiety skontaktuje się z Państwem koordynator Wolontariuszy Kultury, który uzgodni szczegóły dotyczące współpracy z Wolontariuszami.

Organizacje, które zobowiązują się do współpracy, mają obowiązek szczegółowo poinformować Wolontariuszy o:

 • wydarzeniu w jakim biorą udział, o jego historii, idei, celach i szerszym kontekście;
 • działalności instytucji / ngo / grupy / miejsca / osoby;
 • obowiązkach Wolontariuszy;
 • zadaniach jakie będą wykonywać (omówienie dokładne co i gdzie Wolontariusze mają robić oraz kto jest za co odpowiedzialny).

Organizacje są zobowiązane także do:

 • zawarcia porozumienia z Wolontariuszem (wzór poniżej);
 • zapewnienia opieki przez koordynatora Wolontariuszy;
 • ewentualnego przeszkolenia Wolontariuszy;
 • poszanowania pracy Wolontariuszy;
 • wystawienia zaświadczenia dla Wolontariusza potwierdzającego jego pracę (wzór poniżej);
 • umieszczenia logo programu Wolontariusz Kultury na stronie internetowej lub materiałach promocyjnych projektu, wydarzenia lub organizacji.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie dane podmiotów, współpracujących z Wolontariuszami z Bazy Wolontariuszy Kultury, będą umieszczone w specjalnej bazie danych beneficjentów programu.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi współpracy z Wolontariuszami:

Do pobrania:

 • PŁYTA IRIAO

  Wschód Kultury - Inne Brzmienia prezentują:

  IRIAO | Rogalów Analog Adventures
 • ZOBACZ I SUBSKRYBUJ NASZ INSTAGRAM

 • POLUB NAS