o projekcie

Warsztaty Kultury bardzo cenią sobie współpracę z wolontariuszami. Dostrzegamy potrzebę odpowiedniego traktowania i przygotowywania tych najcenniejszych ambasadorów. Dlatego staramy się oferować jak najwięcej możliwości współpracy i rozwoju tym, dla których kultura jest równie ważna i inspirująca jak dla nas. Proponowane spotkania, warsztaty oraz okazje do współpracy przy realizowanych przez nas wydarzeniach umożliwią poznanie naszego zespołu i dadzą szansę, aby poczuć się jego częścią. W tym celu powstał program „Wolontariusz Kultury”, skierowany do osób, które pragną współpracować wolontariacko z Warsztatami Kultury w Lublinie, poznawać kulturalny potencjał miasta oraz rozwijać swoje kompetencje związane z działalnością kulturalną.

.

Cel programu:

Głównym celem programu jest aktywizacja mieszkańców Lublina w wieku od 16 do 75 lat, rozbudowa zaplecza wolontariackiego Warsztatów Kultury w Lublinie oraz miasta i regionu, podniesienie poziomu wiedzy o wolontariacie i jego znaczeniu w kontekście budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Program działa z sukcesami od ponad sześciu lat, co daje nam szansę, aby przyglądać mu się z perspektywy czasu i wprowadzać zmiany zgodne z oczekiwaniami wolontariuszy i pracowników lokalnego sektora kultury.

Program zakłada realizację warsztatów i praktyk dla osób zainteresowanych działalnością wolontariacką, wspomaga sprawną realizację wydarzeń kulturalnych, podnosi jakość obsługi sektora kultury w mieście i regionie, pomaga w poszukiwaniu, tworzeniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w działalności kulturalnej, stwarza warunki do nauki, rozwoju i pracy dla wolontariuszy chcących przyczynić się do rozwoju miasta i zachęcenia mieszkańców Lublina do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

Program daje wszystkim uczestnikom szansę na: poznanie całego zespołu Warsztatów Kultury i kompleksowe przygotowanie się do pomocy przy naszych wydarzeniach, co umożliwia w przyszłości skierowanie do bardziej wymagających i satysfakcjonujących zadań.

.

Uczestnicy:

Uczestnikiem programu może być każda osoba w wieku od 16 – 75 lat, która ma chęć rozwijać się i poznawać tajniki pracy w kulturze i aktywnie udzielać się w życiu kulturalnym miasta.

.

Wykładowcy / trenerzy:

Prowadzący szkolenia to osoby związane od lat z działalnością kulturalną w Lublinie i regionie. Są to pracownicy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych posiadający praktyczne doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych o randze lokalnej, regionalnej i międzynarodowej, pracy z wolontariuszami, a także szeroką wiedzę na temat wszelkich działań kulturalnych odbywających się na terenie Lublina i regionu. Trenerzy często swoje pierwsze doświadczenia przydatne w pracy zdobywali podczas działań wolontariackich.

.

Terminy spotkań i organizacja programu:

Uczestnicy projektu będą brać udział w warsztatach w trybie weekendowym od 8 października 2016 do 31 sierpnia 2017 (od 1 do 2 spotkań w miesiącu, w wymiarze od 4 do 8 godzin, w rozumieniu, że 1 godzina to 45 min. lekcyjnych). W spotkaniach będzie uczestniczyła cała grupa, natomiast warsztaty będą prowadzone w dwóch mniejszych grupach warsztatowych. Harmonogram spotkań można pobrać poniżej.

Warunkiem ukończenia programu i otrzymania dyplomu jest:

 • Udział w zajęciach (przynajmniej 80% zajęć)
 • Udział w co najmniej dwóch wydarzeniach kulturalnych, realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie, w charakterze wolontariusza w trakcie trwania programu (zgodnie z informacjami podanymi w ankiecie rekrutacyjnej), w minimalnym wymiarze 40 godzin.

.

Moduły programowe:

Moduł szkoleniowy – składa się ze szkoleń i spotkań, dzięki którym uczestnicy projektu zyskają rozległą wiedzę w dziedzinach niezbędnych do sprawnej pracy w sektorze kultury. Przewidujemy szkolenia o tematyce:

 • Kulturalna Mapa Lublina (czyli co warto wiedzieć o historii i dziedzictwie kulturowym Lublina);
 • Prawa i obowiązki wolontariuszy;
 • Komunikacja i praca w grupie;
 • Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacja;
 • Narzędzia internetowe pomocne w pracy w kulturze;
 • Obsługa i rozwój widowni;
 • Techniki animacji w kulturze (z uwzględnieniem tematu: jak opiekować się dziećmi i młodzieżą podczas wydarzeń kulturalnych);
 • III sektor – jako ścieżka rozwoju dla aktywnych;
 • Narzędzia ewaluacyjne;
 • Podstawy obsługi technicznej i logistycznej wydarzeń kulturalnych;

Moduł praktyczny – wszyscy uczestnicy projektu będą mieli okazję wziąć udział w organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych w przestrzeni miasta. Udział w co najmniej dwóch wydarzeniach – takich jak chociażby Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów czy Jarmark Jagielloński – jest dla wszystkich uczestników programu wspaniałą okazją do zmierzenia się ze specyfiką organizacji festiwali oraz współpracy z profesjonalnymi animatorami i managerami podczas całorocznej pracy przygotowawczej do „sezonu letniego”, czy też podczas realizacji autorskich programów edukacyjnych i artystycznych.

.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu odbywa się od 8 do 30 września 2016. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia online. Osoby zakwalifikowane do programu zostaną w późniejszym terminie poproszone o dostarczenie wypełnionych i podpisanych pozostałych załączników (umowa w dwóch egzemplarzach, regulamin) 

Dokumenty do pobrania: Regulamin programu, umowa, wstępny harmonogram zajęć

.

Koszty:

Udział w programie jest bezpłatny. Koszty materiałów i ewentualnego cateringu pokrywają organizatorzy.

.

Koordynator projektu:

Katarzyna Pudło

.

Kontakt:

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 081 533 08 18
wolontariat@warsztatykultury.pl
https://www.facebook.com/WolontariuszKultury

.

Program, który pilotują Warsztaty Kultury w Lublinie, odbywa się cyklicznie, a tematyka oraz rodzaj szkoleń i warsztatów zmieniają się w zależności od potrzeb wolontariuszy, Warsztatów Kultury w Lublinie oraz założeń strategii kulturalnej miasta.

 • PŁYTA IRIAO

  Wschód Kultury - Inne Brzmienia prezentują:

  IRIAO | Rogalów Analog Adventures
 • ZOBACZ I SUBSKRYBUJ NASZ INSTAGRAM

 • POLUB NAS