Międzynarodowy Festiwal Amatorskiej Sztuki Teatralnej „Drabina”

Jest to festiwal teatru amatorskiego we Lwowie, który powstał w 2004 roku. Festiwal odbywa się co roku w listopadzie. W przestrzeni kulturowej Lwowa „Drabina” zajmuje miejsce osobne. Nie dlatego, że jest za mała lub za duża, za długa lub za krótka, ona jest po prostu inna. Festiwal określa się jako amatorski. Na szczęście, amatorstwo „Drabiny” – to przede wszystkim swoboda, dziecięca zachcianka bycia na scenie i na widowni samym sobą, czterodniowa możliwość istnienia poza normami, lecz nie poza moralnością. Celem projektu jest połączenie ludzi wokół dobrego teatru. Festiwal pragnie za pośrednictwem sztuki teatralnej stworzyć przestrzeń dla komunikacji i porozumienia między regionami Ukrainy, między Ukrainą a Europą. Teatrów „Drabiny” nie da się tak naprawdę opisać. Są to zarówno przerażające studenckie próby wylania na zszokowaną lub znudzoną publiczność całej filozofii swojego genialnego „ja”, jak i całkiem dojrzałe, spójne przedstawienia, pełne artyzmu, nastrojowe, oddziałujące na świadomość. W czterodniowym programie konkursowym i pozakonkursowym swoje spektakle i warsztaty prezentują teatry i reżyserzy ze Lwowa, Kijowa, Iwano-Frankowska, Odesy, Łucka, Równego, Charkowa, Kirowograda, Ługańska, Polski, Rosji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, USA… Ilość chętnych do wzięcia udziału w „Drabinie 2008” czterokrotnie przewyższała dopuszczalną ilość uczestników. „Drabina” ma kilka nieteatralnych szczebli, m. in. są to spotkania literackie „Drabina pożarowa”, fotoperformance oraz nocne wariacje muzyczne. „Drabina” stwarza przyjemną swobodę jesiennego spędzenia czasu, lekki flirt teatrów z publicznością, oferuje wyłącznie nieprzeciętne przedstawienia i wiele pozateatralnych wydarzeń.