Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

„Rozdroża” to nowa miejska instytucja kultury działająca w Lublinie od października 2008. Wyrasta z istniejącej od początków lat dziewięćdziesiątych Fundacji Muzyka Kresów, która w archaicznej muzyce ludowej poszukuje źródłowego doświadczenia tradycji. Pasję zgłębiania źródeł naszej kultury Ośrodek pragnie spotykać i zderzać z utopiami dwudziestowiecznej awangardy – wyzwalać energię, jaką daje skojarzenie tradycji ze sztuką najnowszą, doprowadzać do twórczego iskrzenia między głosami przeszłości a wyrafinowaniem współczesnej sztuki. „Rozdroża” pragną spotykać ze sobą różne kulturowe idiomy – czerpać z kulturowej i etnicznej rozmaitości świata, ale też konfrontować ze sobą różnorodne języki artystyczne. Nawiązuje do alternatywnych projektów kultury, gdyż bliższa jest mu ludowa zgrzebność i konceptualna namiętność awangardy niż gładkość kultury popularnej. http://rozdroza.com.pl/