Stowarzyszenie „Dom Tańca”

Stowarzyszenie „Dom Tańca” zajmuje się poznawaniem, dokumentacją i upowszechnieniem muzyki, śpiewu i tańca tradycyjnego w ich jak najwierniejszej, niestylizowanej postaci in crudo. „Dom Tańca” dąży do przełamania bariery obcości wobec własnej tradycji poprzez ukazywanie jej w formie niestylizowanej, jako czegoś, co jest żywe, czym można się nadal cieszyć, co może nadal inspirować, mimo zmian jakie zachodzą w otaczającym nas świecie.
Spotkania-zabawy z ludową muzyką i tańcem w wykonaniu zapraszanych kapel i tancerzy wiejskich oraz muzyków i kapel są okazją do nauki tańców tradycyjnych (oberka, polki i wielu innych). Odbywa się ona w różnych formach, najczęściej poprzez bezpośredni przekaz od osób już tańczących. Dzięki tak pomyślanej formule ci, którzy przychodzą do „Domu Tańca” mogą choć przez chwilę doświadczyć tego, czym była niegdyś ludowa zabawa, w jaki sposób taniec ludowy może być i dla nich źródłem radości i satysfakcji, inspiracji oraz nowych znajomości.

Więcej informacji na stronie: http://www.domtanca.art.pl/