Stowarzyszenie „Sztuczne”

Stowarzyszenie Sztuczne zostało założone w 2006 roku przez grupę ludzi związanych z lubelskim środowiskiem artystycznym. Stowarzyszenie w swoich założeniach ma zajmować się szeroko pojętą działalnością kulturalną. Jednym z jego pierwszych projektów jest spektakl „Noc Walpurgii” wg dramatu Wieniedikta Jerofiejewa. Stowarzyszenie w swoich założeniach ma zajmować się szeroko pojętą działalnością kulturalną. Chodzi tu m.in. o film, teatr, muzykę, sztuki plastyczne, taniec oraz działalność edukacyjną i społeczną.
Członkowie stowarzyszenia od wielu lat aktywnie uczestniczą w tworzeniu życia kulturalnego miasta Lublina. Za przykład można tu podać pracę przy festiwalach Zdaerzenia czy Theatrograf, przedsięwzięcie polsko-francusko-niemieckie „Uprzedzenia i rzeczywistość”, jak również projekty autorskie poszczególnych osób (lubelskie kino off, Witkacy Projekt, Bojownicy o wolność tańca, Róża Wiatrów).
Kontakt:
Rafał Sadownik
tel. 081 533 08 18 wew. 600
tel.: 081 53 603 14, 502 660 676
e-mail: sztuczne[at]gmail.com