Maria Artemiuk

Jest sekretarzem polsko–ukraińskiej Fundacji Trans Kultura. Kulturoznawca-etnolog z wykształcenia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), z doświadczenia animator kultury. Członek zespołu Kultura 2020 przygotowującego aplikację finałową Lublina w konkursie ESK 2016 (pracownia „wobec wschodu”). Na Wschodzie Europy czuje się jak ryba w wodzie. W Warsztatach Kultury zajmowała się współpracą kulturalną z partnerami i przyjaciółmi z Europy Wschodniej (L² – potęgowanie kultury Lublina i Lwowa, Jazz Bez, Lublin Land Art, Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” i „Aporia 43/7”).