Praktyki

Warsztaty Kultury przyjmują zgłoszenia studentów zainteresowanych odbyciem w naszej instytucji praktyk zawodowych. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie ankiety i rozmowa kwalifikacyjna. Ankiety rozpatrywane są na bieżąco.

W Warsztatach Kultury praktyki mogą odbywać studenci kierunków: humanistycznych, ekonomicznych, społecznych, artystycznych i informatycznych. Program, termin oraz warunki odbywania i zaliczenia praktyk zależą od opiekuna praktyk ze strony uczelni oraz z Warsztatów Kultury.

Kontakt:

Katarzyna Pudło

Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
e-mail: k.pudlo@warsztatykultury.pl
tel. 81 533 08 18

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu:

Adres zamieszkania:

Data urodzenia:

Kierunek i rok studiów, nazwa uczelni:

Języki obce (przy każdym podaj stopień zaawansowania: zaawansowany, średni, podstawowy):

Obsługa komputera (określić jakimi programami i w jakim stopniu się posługujesz):

Doświadczenie w działalności kulturalnej (proszę opisać w kilku zdaniach):

Inne cenne umiejętności przydatne w pracy w instytucji kultury (np. umiejętności plastyczne, menadżerskie, pracy w grupie, organizacyjne):

Zainteresowania:

Dlaczego chcesz odbyć praktyki w Warsztatach Kultury?:

W jakim terminie chciałbyś/chciałabyś odbyć praktyki? Podaj miesiąc oraz liczbę dni: