Zgłoszenia

Osoba chcąca podjąć staż w Warsztatach Kultury musi spełniać jednocześnie następujące kryteria:

  • być absolwentem studiów magisterskich lub licencjackich
  • mieć nieukończony 27 rok życia
  • być zarejestrowanym w Miejskim lub Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie, lub we właściwym ze względu na adres zameldowania Urzędzie Pracy na terenie województwa lubelskiego.

Osoby spełniające te kryteria powinny wypełnić ankietę stażysty on-line. Do ankiety należy dołączyć swoje aktualne CV (plik tekstowy lub pdf).

Po przeanalizowaniu Twojej ankiety skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu:

Data urodzenia:

Wykształcenie

Ukończone kursy, szkolenia:

Języki obce (przy każdym podaj stopień zaawansowania: zaawansowany, średni, podstawowy):

Obsługa komputera (określić jakimi programami i w jakim stopniu się posługujesz):

Doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w działalności kulturalnej (proszę opisać w kilku zdaniach):

Cenne umiejętności przydatne w pracy w instytucji kultury (np. umiejętności plastyczne, menadżerskie, pracy w grupie, organizacyjne):

Zainteresowania:

Dlaczego chcesz zostać stażystą/tką w Warsztatach Kultury?:

Jakie są Twoje oczekiwania odnośnie pracy w Warsztatach Kultury? Czym chciałbyś/chciałabyś się zajmować?:

Na jakie stanowisko aplikujesz?:

Do ankiety należy dołączyć swoje aktualne CV (plik tekstowy lub PDF):