Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa od początku istnienia Warsztatów Kultury jest jednym z najważniejszych elementów strategii rozwoju. Od kilku lat staramy się wypracować metody współpracy, przede wszystkim, z naszymi sąsiadami ze Wschodu. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów współpracy kulturalnej z naszymi partnerami z Ukrainy, natomiast od momentu włączenia Warsztatów Kultury do europejskiej sieci współpracy Trans Europe Halles, nasze projekty zaczęły wybiegać nie tylko poza granice Schengen, ale również zaistniały w Unii Europejskiej.

Międzynarodowa współpraca kulturalna prowadzona przez Warsztaty Kultury przebiega na kilku poziomach – z jednej strony jest to współkształtowanie polityki kulturalnej w regionie transgranicznym z naszymi najbliższymi sąsiadami – Ukrainą i Białorusią oraz w rejonie Partnerstwa Wschodniego, z drugiej działalność w międzynarodowych sieciach zrzeszających operatorów kultury, czy też podtrzymywanie stałej współpracy z regionami lub pojedynczymi miastami w Europie. Efekty tych działań to udział lubelskich artystów i menadżerów kultury w licznych projektach międzynarodowych, wymiany kulturalne, rezydencje, projekty edukacyjne, platformy internetowe.

Głównymi celami Warsztatów Kultury w strategii współpracy międzynarodowej są:

 • tworzenie partnerstw na poziomie Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego,
 • włączanie Warsztatów Kultury do sieci europejskich, jak i tworzenie nowych,
 • umożliwienie mobilności artystów, animatorów, menadżerów kultury, wolontariuszy w obszarze UE i PW,
 • tworzenie i wdrażanie nowych projektów kulturalnych opartych o współpracę i nastawionych na budowanie wspólnej przestrzeni kulturowej,
 • pozycjonowanie Warsztatów Kultury na arenie europejskiej,
 • tworzenie i wdrażanie strategii promocji międzynarodowej.
 • PŁYTA IRIAO

  Wschód Kultury - Inne Brzmienia prezentują:

  IRIAO | Rogalów Analog Adventures
 • ZOBACZ I SUBSKRYBUJ NASZ INSTAGRAM

 • POLUB NAS