Aktywni w Dzielnicy – opracowanie zasobów | Spotkanie otwarte

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby działające na rzecz integracji i rozwoju społeczności lokalnych ulic Lubartowskiej, Bernardyńskiej, Zamojskiej i Żmigrodu na spotkanie, które odbędzie się 22 marca 2016 w godzinach 13:30-16:00 w pracowni Warsztatów Kultury przy ul. Bernardyńskiej 11

Wiele instytucji, organizacji, nieformalnych grup mieszkańców realizuje tu projekty i systematyczne działania kulturalne, społeczne, ekologiczne czy edukacyjne. Mamy mało okazji do wymiany informacji, wzmacniania się w działaniach, planowania współpracy. Jako Fundacja Teren Otwarty oraz Warsztaty Kultury w Lublinie chcemy zebrać doświadczenia każdej instytucji, organizacji, grupy sąsiedzkiej, wiedzę o zasobach, mocnych stronach społeczności tych miejsc i możliwościach angażowania się w sprawy wspólne.

Spotkanie będzie pierwszym krokiem w zaplanowanym przez nas projekcie badawczym, do którego współtworzenia i realizacji chcemy włączyć wszystkich zainteresowanych. Od kwietnia do czerwca studenci, liderzy lokalnych społeczności, aktywni mieszkańcy będą robić mapę zasobów i potrzeb tych miejsc, która stanie się podstawą do jeszcze lepszych działań naszych środowisk.

Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lublin w ramach programu Dzielnice Kultury i wpisuje się w kluczowe założenia Strategi Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013 – 2020, a także ogólnopolską ideę rewitalizacji miast Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne.

Zależy nam na Państwa obecności, ponieważ znacie te miejsca,, możecie pomóc dotrzeć do tych, którzy są aktywni i potrafią motywować innych do aktywności na rzecz najbliższego sąsiedztwa. Zachęcamy, byście zaprosili Państwo współpracowników, sąsiadów, osoby mające wiedzę o potrzebach i zasobach tych miejsc.

Działajmy RAZEM dla Lubartowskiej, Bernardyńskiej, Zamojskiej i Żmigrodu.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Lublin.