Andrzej Bogatko

Designer

Specjalizuje się w projektowaniu e-usług i platform e-commerce, uwzględniając wymagania biznesowe inwestorów, potrzeby klientów oraz ograniczenia technologiczne. Dba o jakość interfejsu aplikacji. Praktyk: design thinking, visual thinking oraz UCD. Współorganizator Global Service Jam we Wrocławiu. Współpracował m.in. z: Polkomtel, Merlin.pl, PZU, TIM SA, Energa.