CALL FOR PAPERS! Siła Prowincji w magazynie „Kultura Enter”

thumbnail

CALL FOR PAPERS! Siła Prowincji w magazynie „Kultura Enter”
(Polska – Białoruś – Litwa – Ukraina)

Magazyn wymiany idei „Kultura Enter” ogłasza nabór tekstów do specjalnej edycji pt.: „Siła Prowincji” – poświęconej kulturom lokalnym.

Od 2008 roku poszukujemy w magazynie „Kultura Enter” nie-miejsc i obszarów nieopisanych. Mówimy „kultura jest gdzie indziej”, ponieważ interesuje nas to, co niewidoczne w mediach, w nauce, w powierzchownej obserwacji, w obiegowej opinii, w stereotypach…

Stąd naturalny wybór, aby w kolejnej edycji zapytać o – Siłę Prowincji.

Prowincja w modernizującej i globalizującej się Polsce to wciąż temat nieco wstydliwy, raczej negatywny punkt odniesienia niż obszar któremu trzeba się przyglądać i gdzie warto być. Od mediów i polityków dostajemy kolorowe foldery reklamowe, telewizyjne obrazki rodzajowe w stylu serialu „Ranczo” i obietnice doprowadzenia za pięć-dziesięć-dwadzieścia lat w te miejsca szerokopasmowego internetu i autostrad. Czyli – trzeba Prowincję upodobnić do Centrum, a na razie, dopóki to nie nastąpi, przynajmniej pokolorować w dyskursywnym fotoszopie, żeby wyglądała i przemawiała tak jak Centrum, lub chociaż w zrozumiały dla niego sposób. I tak – to co lokalne zamienia się w „pseudocentralne”, wieś – w pseudomiasto, a miasteczko – w pseudometropolię.

W sporządzonej w 2011 roku pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego diagnozie pt. „Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce” czytamy: „O stanie kultury Polski lokalnej nie wiemy zgoła nic, a jeśli wydaje się komuś, że coś jednak wie, to tylko dlatego, że bierze mity, stereotypy i poznawcze klisze za prawdę, którą one jedynie przesłaniają.”

Co w takim razie zrobić ze wspólnotami lokalnymi, z może niemodną, ale jeszcze żywą tradycją społecznikowską, i ze współczesnymi jej odmianami? Z całym wielkim zasobem „wiedzy lokalnej”, tworzonej przez zupełnie realnych ludzi w codziennych sytuacjach? Czy poza zasłonę stereotypu biernej i sennej Prowincji (jako przestrzeni rzeczywistej i mentalnej) można zajrzeć za pomocą takich form jak esej, reportaż, dziennik, kronika, czy inne formy hybrydowe?

„Siła Prowincji”, zgodnie z charakterem magazynu kulturaenter.pl, będzie miała charakter interdyscyplinarny. Czekamy zarówno na zgłoszenia dziennikarzy, praktyków, jak i badaczy – kulturoznawców, antropologów, socjologów… Proponowane kategorie i opozycje: aktywność – bierność, miejscowe – światowe, dialekty lokalne – lingua franca, wspólnota – dezintegracja, prawa rynku – ekonomia nieformalna, przestrzeń publiczna – przestrzeń prywatna, etc.

Na propozycje tekstów wraz z abstraktem (do 1500 znaków) czekamy do 31 V – prosimy o ich nadsyłanie na adres: redakcja@kulturaenter.pl . Wyboru artykułów do 4 VI dokona zespół redakcyjny. Deadline – 21 VI. Nie narzucamy objętości artykułów. Wybrane teksty zostaną opublikowane w wersji elektronicznej na stronie www.kulturaenter.pl, część z nich zostanie przetłumaczona na język angielski. „Siła Prowincji” będzie miała również wersje białoruską, ukraińską i litewską. Dla autorów publikacji przewidziane zostały honoraria w wysokości 300 zł brutto. Nie narzucamy objętości tekstów.

www.kulturaenter.pl

internetowy magazyn „Kultura Enter” opisuje przeobrażenia kultury, sztukę powstającą na przecięciu dyscyplin, dzieła i inicjatywy transgraniczne

tematy: animacja kultury / dobra przestrzeń / edukacja alternatywna / granice / kultura czynna / przyszłość / samorząd / sieci / społeczności lokalne / stereotypy / sztuka / tożsamość / tradycja / web 2.0 / wielokulturowość / wschód

Wydawca:

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a
20-112 Lublin