Czy zapisałeś / zapisałaś się już na Inkubator Animacji Kultury?

thumbnail

Rekrutacja do Inkubatora Animacji Kultury, najbardziej inspirującego kursu dla praktyków kultury, powoli zbliża się do końca. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 16 stycznia. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: inkubator@warsztatykultury.pl, dostarczyć pocztą lub osobiście pod adres: Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin.

Jeszcze nie podjąłeś / podjęłaś decyzji, czy wziąć udział w Inkubatorze Animacji Kultury? Koniecznie obejrzyj ten film:

Uczestnicy Inkubatora Animacji Kultury dowiedzą się na czym polega organizacja sektora kultury w Polsce i jakie modele zarządzania są najbardziej korzystne dla różnego typu podmiotów kultury. Poznają zasady tworzenia misji, wizji i strategii. Dowiedzą się gdzie szukać źródeł finansowania projektów kulturalnych i jak pisać wnioski grantowe. Spróbują przenieść zdobytą wiedzą o pracy z ludźmi na własne zespoły. Poznają pojęcie audience development i dowiedzą się „z czym się je” marketing w kulturze. Opanują też trudną sztukę zarządzania projektem.

Do udziału w kursie zapraszamy osoby doświadczone w pracy w sektorze kultury i pragnące podnieść swoje kompetencje. Projekt rozpocznie się w styczniu i potrwa do kwietnia. Harmonogram dostępny jest na stronie Warsztatów Kultury.