DEBATA PUBLICZNA „W DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ”

thumbnail

Debata publiczna „W drodze do Unii Europejskiej” ma stworzyć możliwość zapoznania się ukraińskiego odbiorcy z ocenami ostatnich wydarzeń na Ukrainie, przedstawionych  przez zaproszonych gości z Polski i Ukrainy. Prelegenci reprezentują różnorodne środowiska – zarówno polskie, jak i ukraińskie, m.in. akademickie, polityczne, dziennikarskie, społeczno-kulturalne. Zapraszając na debatę, jesteśmy szczerze przekonani, iż w tak znacznym stopniu aktualna ocena wydarzeń na Ukrainie może przyczynić się do większego zbliżenia dwóch narodów.

Dialog polskich i ukraińskich ekspertów ma stać się stymulatorem głębszej współpracy w procesie tworzenia mechanizmów sprzyjających budowaniu społeczeństwa otwartego, i świadomie demokratycznego, w kontekście procesów integracji euroatlantyckiej.

Organizatorzy chcą uniknąć standardowego modelu konferencji i sporu akademickiego na rzecz twórczego dialogu z udziałem wszystkich uczestników debaty. Pragną uzyskać odpowiedzi na niezwykle zasadnicze pytania: Jakie reakcje społeczne i medialne wywołały protesty ukraińskie ? Jak rozumieć chęć Ukraińców bycia w UE? W jakim stopniu może być przydatne doświadczenie polskiej obecności w przestrzeni euroatlantyckiej?

gdzie: Hotel Ukraina, ul Słowackiego 2 , Łuck , Ukraina
kiedy –19 grudnia 2013, godz. 14:00–17:00  i 20 grudnia 2013, godz. 10:30–13:30

Organizator – Konsulat Generalny RP w Łucku, Młodzieżowa Społeczna Organizacja „Jedność”, Warsztaty Kultury w Lublinie, Fundacja Trans Kultura

Zakres tematyczny – świeża ocena ostatnich wydarzeń na Ukrainie, przedstawiona przez gości z Polski i Ukrainy (dziennikarzy, przedstawicieli środowisk niezależnych, akademickich itp. ). Debata zostanie zarejestrowana  i dostępna publicznie ( internet , strony www.)

Uczestnicy debaty:

  • Myrosław Marynowycz (UA)  –  Prorektor Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie.
  • Andrij Pawłyszyn (UA ) –  tłumacz, intelektualista, kwartalnik „Ji”.
  • Taras Wozniak  (UA) – kulturoznawca, politolog, naczelny redaktor niezależnego kulturoznawczego kwartalnika „Ji”.
  • Zbigniew Bujak (PL) – polityk, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, uczestnik okrągłego stołu w 1989 r., wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Hubert Łaszkiewicz (PL) – Dziekan Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  • Łukasz Jasina (PL) – dziennikarz, publicysta; często występuje w mediach, komentując wydarzenia na Ukrainie.
  • Tomasz Piechał (PL) – Eastbook.eu, redaktor prowadzący dział „Partnerstwo dla Kultury”.
  • Rafał Koziński (PL) – Warsztaty Kultury w Lublinie, prezes polsko-ukraińskiej Fundacji realizującej projekty transgraniczne z Ukrainą

Kontakt: