Dzielnice Kultury 2015 – zapraszamy do współpracy

thumbnail

Rozpoczynamy drugi naborów projektów w ramach tegorocznej edycji programu „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina”.

W ramach programu oferty mogą składać: mieszkańcy dzielnic (osoby fizyczne), domy kultury i kluby osiedlowe, placówki oświatowe i uczelnie wyższe oraz samorządy studentów i koła naukowe, sektor pozarządowy, miejskie i lokalne grupy nieformalne działające na terenie dzielnic: Ponikwoda, Czechów Północny, Czechów Południowy, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią i Wrotków.

Oferty współpracy można składać w dniach 1-22 czerwca 2015, do godziny 15:00 drogą mailową na adres sekretariat@warsztatykultury.pl lub osobiście w sekretariacie Warsztatów Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć w zasadach współpracy.

Informacje dotyczące możliwości składania ofert w obszarze pozostałych dzielnic Lublina znajdują się na stronach internetowych Operatorów: Dzielnicowego Domu Kultury Węglin oraz Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice.

Osobą do kontaktu jest Anna Gładysz-Jasińska:
tel: 81 533 0818
e-mail: a.gladysz@warsztatykultury.pl