Dzielnice Kultury 2015 – zapraszamy do współpracy

thumbnail

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach tegorocznej edycji programu „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina” wszystkie osoby, grupy i organizacje działające na terenie dzielnic: Ponikwoda, Czechów Północny, Czechów Południowy, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią i Wrotków.

Rozpoczynamy pierwszy z dwóch naborów projektów kulturalnych, które mają szansę zostać zrealizowane w roku 2015 w ramach programu, przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Warsztatów Kultury. Oferty współpracy można składać do 20 kwietnia, do godziny 15:00 drogą mailową na adres sekretariat@warsztatykultury.pl lub osobiście w sekretariacie Warsztatów Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć w zasadach współpracy.

Osobą do kontaktu jest Anna Gładysz-Jasińska:
tel: 81 533 0818
e-mail: a.gladysz@warsztatykultury.pl