Spotkanie dla kadr kierowniczych dzielnicowych operatorów kultury

thumbnail

19 listopada 2013 r. w godzinach 12:00 – 16:00 w Sali Konferencyjnej Restauracji Trybunalska przy ul. Rynek 4 (II piętro) odbędzie się spotkanie dla kadr kierowniczych lubelskich instytucji kultury. Będzie ono kolejnym działaniem wpisującym się w strategię rozwoju potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina realizowaną w ramach programu „Dzielnice Kultury”. Podsumowane zostaną dotychczasowe efekty pracy przy jej wdrażaniu oraz odbędzie się dyskusja na temat planów na działania w 2014 oraz linii rozwoju projektu.

Mając na uwadze silne scentralizowanie instytucji i infrastruktury kulturalnej w naszym mieście, szczególna uwaga zostanie poświęcona procesowi podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników dzielnicowych operatorów kultury. Podczas spotkania odbędzie się promocja publikacji „Poradnik Animatora Kultury”, która powstała jako efekt projektu Inkubator Animacji Kultury. Odbędzie się również prezentacja Marty Białek – Graczyk z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę”. Pod przewrotnym tytułem „Po co zmieniać jak jest dobrze?” kryje się refleksja na temat podobnych programów realizowanych m.in. w województwie mazowieckim.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie udziału do poniedziałku 18 listopada do godziny 12:00, drogą mailową lub telefoniczną:
– inkubator@warsztatykultury.pl
– tel.: 81 466 59 08

Spotkanie organizowane jest przez Warsztaty Kultury w Lublinie – jednego z operatorów programu Dzielnice Kultury – we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Lublin.

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA:

• 12:00 – 12:10 – Powitanie gości
• 12:10 – 12:45 – O projekcie Inkubator Kultury – szanse, plany, tryb pracy. Promocja publikacji Poradnik Animatora Kultury
• 12:45 – 13:30 – Lunch
• 13:30 – 15:00 – „Po co zmieniać jak jest dobrze?” – prezentacja Marty Białek Graczyk z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę”
• 15:00 – 16:00 – Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina – plany na rok 2014 – Zastępca Prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych Katarzyna Mieczkowska – Czerniak oraz Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin Michał Karapuda