Dzielnice Kultury 2019 | Znamy wyniki naboru

thumbnail

Projekty zakwalifikowane do realizacji w programie „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina” edycja 2019:

 1. Agnieszka Skawińska, „Koło Kultury”, Ponikwoda, kwota przeznaczona na realizację z Programu „Dzielnice Kultury”: 2 900,00 zł;
 2. Grupa mieszkańców i Paulina Zarębska-Denysiuk, „Gościnne podwórko”, Śródmieście, kwota przeznaczona na realizację z Programu „Dzielnice Kultury”: 6 000,00 zł;
 3. Marcin Butryn, „Notatki z fotografii”, Czechów Północny, kwota przeznaczona na realizację z Programu „Dzielnice Kultury”: 2 800,00 zł;
 4. Lubelska Grupa Badawcza, „Mapa Sentymentalna Rury”, Rury, kwota przeznaczona na realizację z Programu „Dzielnice Kultury”: 6 000,00 zł;
 5. Agata Sztorc, „Przez zmysły do sztuki”, Śródmieście, kwota przeznaczona na realizację z Programu „Dzielnice Kultury”: 5 030,00 zł;
 6. Stowarzyszenie Artystyczne „Otwarta Pracownia” w Lublinie, „Ćwiczenia z przyrody”, Śródmieście, kwota przeznaczona na realizację z Programu „Dzielnice Kultury”: 6 000,00 zł;
 7. Tropiciele Osiedlowej Przyrody TROP, „Zmysły i przyroda w mieście”, Wrotków, kwota przeznaczona na realizację z Programu „Dzielnice Kultury”: 5 800,00 zł;
 8. Łukasz Stafiński, „tere-fere-UKU albo Huku Wiele z UKULELE”, Rury, kwota przeznaczona na realizację z Programu „Dzielnice Kultury”: 3 000,00 zł;
 9. Lucyna Szabłowska, „Współpraca się opłaca”, Czechów, Za Cukrownią i Wrotków, kwota przeznaczona na realizację z Programu „Dzielnice Kultury”: 5 550,00 zł;
 10. Bartłomiej Żurawski, „Mój Lublin – śladami Unii”, Czechów Północny, kwota przeznaczona na realizację z Programu „Dzielnice Kultury”: 4 200,00 zł;

Projekty zakwalifikowane warunkowo (tzn. po wprowadzeniu zmian ustalonych na drodze indywidualnych konsultacji projektodawcy z Operatorem) do realizacji w programie „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina” edycja 2019:

 1. Stowarzyszenie Aktywności Kulturalno – Społecznej „Otwieracz”, „Zaczytana Niedziela” i „Gry podwórkowe”;
 2. Fundacja Animatorów i Twórców Kultury TRACH, „Graj o zdrowie ed.3”;
 3. Fundacja Dwa Ognie, „Objazdowe Zabawy Podwórkowe”;
 4. Łukasz Tarkowski, „Lubelskie Bizancjum”;
 5. TERRAZ SENIORAS, „STARE na NOWO. Warsztaty upcyclingowe dla osób w wieku senioralnym”;
 6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie, „Seniorzy na Jagiellońskim Szlaku Unii Lubelskiej”;
 7. Wioletta Stafińska, „Unia Lubelska – ubieramy się w mapy”

INFORMACJA: Koordynator programu „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina” z ramienia Warsztatów Kultury w Lublinie skontaktuje się z projektodawcami, których oferty współpracy zostały zakwalifikowane do realizacji, oraz tymi, których projekty zostały zakwalifikowane warunkowo, w celu omówienia zmian ustalonych na drodze indywidualnych konsultacji projektodawcy z Operatorem, złożenia aktualizacji projektów, a także podpisania stosownych umów współpracy pomiędzy Operatorem
i Projektodawcą.

newsletter-belka1