Elementarz tradycji – zapisy

thumbnail

Elementarz tradycji to zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym dotyczące polskiej kultury tradycyjnej. Podczas cyklu zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane przede wszystkim z tradycjami z regionu Lubelszczyzny. Zajęcia oparte na warsztatach i aktywnym udziale dzieci poprowadzą twórcy ludowi, muzycy wykonujący muzykę wiejską, animatorzy i badacze kultury tradycyjnej. Pierwsza edycja warsztatów zostanie przeprowadzona w terminie 30 czerwca – 13 lipca.

Każdy uczestnik zajęć otrzyma zestaw materiałów edukacyjnych, m. in. drukowany Elementarz tradycji, do którego załączona zostanie płyta z animacją, opowiadającą o Oskarze Kolbergu oraz z nagraniami muzyki tradycyjnej w wykonaniu Kapeli Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej.

Udział w projekcie to okazja do zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, rozwijania zdolności twórczych, nawiązania nowych przyjaźni z innymi uczestnikami zajęć. Elementarz Tradycji to spotkania pełne aktywnych i twórczych warsztatów.

Zapraszamy na przygodę z tradycją śladami Oskara Kolberga!

.

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 9 lat.

Udział w zajęciach jest bezpłatny jednak obowiązuje zwrotna kaucja (informacje w regulaminie)

Udział w projekcie oznacza udział we wszystkich 14 spotkaniach (harmonogram zajęć) danej edycji warsztatów.

Zapisy pod numerem telefonu 81 533 08 18 prowadzone od dnia 10 czerwca 2014 roku do wyczerpania miejsc. Kartę uczestnictwa i regulamin można znaleźć w dziale do pobrania.

Nie prowadzimy zapisów na pojedyncze warsztaty.

.

Do udziału w zajęciach zapraszamy również nauczycieli, którzy mogą uczestniczyć w formie wolnego słuchacza w realizowanym programie. Chcielibyśmy zainteresować grono pedagogiczne tematyką związaną z tradycją i zaprezentować możliwości podjęcia tych tematów w edukacji szkolnej. Nauczyciele będą mieli okazję poznać osoby prowadzące warsztaty i ich techniki pracy z dziećmi.

W każdych zajęciach może wziąć udział dwóch nauczycieli, pedagogów. Osoby zainteresowane prosimy o zapisy pod numerem telefonu 81 533 08 18.

Organizator:
Warsztaty Kultury w Lublinie
Pracownia Edukacji i Animacji Kultury

Kontakt:
Karolina Waszczuk
k.waszczuk@warsztatykultury.pl

Marta Graban-Butryn
m.graban-butryn@warsztatykultury.pl

tel. 81 533 08 18

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki Tańca”