EPICkie prezentacje profesora z Cambridge na Inkubatorze Animacji Kultury

thumbnail

Do końca stycznia trwa rekrutacja uczestników Inkubatora Animacji Kultury. Pierwsze dwa dni kursu upłyną pod znakiem autoprezentacji. Zajęcia poprowadzi Paul Bourne – wykładowca z Cambridge. Tej okazji nie można przegapić! 

Uczestnicy szkolenia otwierającego Inkubator Animacji Kultury dowiedzą się jak w jasny i dynamiczny sposób przekazywać myśli, aby nie nudzić odbiorców. Nauczą się też planowania prezentacji i zdobędą umiejętność nawiązywania autentycznego kontaktu i angażowania publiczności. Zajęcia te poprowadzi Paul Bourne – dyrektor teatralny Menagerie Theatre Company oraz nauczyciel Judge Business School (szkoła biznesu na uniwersytecie w Cambridge), Wyższej Szkoły Handlowej w Sztokholmie oraz Moskiewskiej Szkoły Zarządzania. Warsztat odbędzie się w języku polskim i angielskim (tłumaczonym na bieżąco na język polski).

Kurs składa się z trzech bloków i mają na celu podnoszenie kwalifikacji w zakresie ogólnych i specyficznych formalnych umiejętności komunikacyjnych.

Blok Pierwszy: Podstawowe Umiejętności Komunikacyjne 

Blok ten skupia się na kluczowych umiejętnościach komunikacyjnych, koniecznych do wywierania wpływu podczas komunikacji z dowolną publicznością.  Poczynając od indywidualnego stylu uczestników, podpowiemy jak skutecznie wykorzystać własną osobowość, prezencję oraz przeznaczenie prezentacji, aby zaangażować i porwać ludzi.

Blok Drugi: EPICkie prezentacje* 

Blok ten rozwija poprzedni blok umiejętności kluczowych, skupiając się na prezentacjach formalnych. Wprowadza nowe pomysły dotyczące organizowania materiałów, strukturyzowania przemówienia,  tworzenia efektywnych pomocy wizualnych, a także wykorzystywania rekwizytów. Warsztat ten zgłębia również zasady konstrukcji „Potęga Trójcy”, a także ogólne i tematycznie ukierunkowane  struktury prezentacji.

* ang. EPIC to tutaj skrótowiec od Engage – Persuade – Inform – Challenge czyli Angażowanie – Perswazja – Informowanie- Wyzwanie

Blok Trzeci: Opowiadanie historii 

Blok ten bada elementy dobrej historii oraz dobrego opowiadania. Zgłębimy jak komunikować się w sposób kreatywny i elastyczny, jak posługiwać się anegdotą, doświadczeniami życiowym oraz metaforyką, aby w pełni angażować publiczność.

.

Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji do Inkubatora Animacji Kultury dowiedzą się ponadto na czym polega organizacja sektora kultury w Polsce i jakie modele zarządzania są najbardziej korzystne dla różnego typu podmiotów kultury. Poznają zasady tworzenia misji, wizji i strategii. Przyjrzą się procesowi tworzenia innowacji społecznych. Dowiedzą się gdzie szukać źródeł finansowania projektów kulturalnych i jak pisać wnioski grantowe. Spróbują przenieść zdobytą wiedzą o pracy z ludźmi na własne zespoły. Poznają pojęcie audience development i dowiedzą się „z czym się je” marketing w kulturze. Opanują też trudną sztukę zarządzania projektem.

Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2016 r. Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy odesłać na adres e-mail: inkubator@warsztatykultury.pl, dostarczyć pocztą lub osobiście pod adres: Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin.

Poniżej wszystkie niezbędne dokumenty: