Pokazy i warsztaty sztuki tradycyjnej i rękodzieła

Jarmark Jagielloński to niepowtarzalna okazja do wzięcia udziału w warsztatach rękodzieła ludowego.

Przez wszystkie dni Jarmarku prowadzone są otwarte bezpłatne pokazy i warsztaty technik rzemieślniczych, tak, aby umożliwić uczestnikom i publiczności zapoznanie się z metodami wyrobu, naukę i uczestnictwo w procesie twórczym. Duży wybór zarówno jeśli chodzi o tematykę zajęć, jak też o ilość prowadzących powoduje, że każdy zainteresowany może znaleźć coś dla siebie. Do tej pory prowadzone były m.in. warsztaty malowania na szkle, garncarskie, tkackie, sitarskie, plastyki obrzędowej czy plecionkarskie – wyplatania ze słomy, wikliny i siana różnego rodzaju przedmiotów użytkowych oraz takich, które pełnią jedynie funkcję dekoracyjną, i wiele innych.

Co roku możemy oglądać prezentację dawnych technik drzeworytniczych oraz wykonywania pieczęci. Pokazywane są m.in. zrekonstruowane tłoki pieczętne i ich odciski, a także repliki drzeworytów i reprinty starodruków. Na pokazach drukuje się również teksty średniowiecznych dokumentów, aby dotarły do współczesnego odbiorcy. Można się także z bliska przyglądać pracy kowali z Polski i Ukrainy, a także całemu średniowiecznemu „procesowi” menniczemu, na który składa się rozgrzewanie metalu, kucie, rozklepywanie na blachę, wycinanie krążków i wreszcie wybijanie monet – każdy może spróbować wybić swoją własną monetę.

Od 2009 roku w ramach Jarmarku Jagiellońskiego prowadzone są Letnie Szkoły Rzemiosła Tradycyjnego. W 2009 była to Letnia Szkoła Ceramiki Ludowej prowadzona przez mistrzów z Polski i Ukrainy, w 2010 – Letnia Szkoła Rzeźby Ludowej, w 2011 – Letnia Szkoła Tkactwa Ludowego, w 2012 roku – Letnia Szkoła Plecionkarstwa, w 2013 – Letnia Szkoła Zabawkarstwa, w 2014 – Letnia Szkoła Wycinankarstwa, w 2015 – Letnia Szkoła Tworzenia Pająków,  w 2016 – Letnia Szkoła Haftu Tradycyjnego, w 2017 – Letnia Szkoła Pisanki, a w 2018 – Letnia Szkoła Koronkarstwa.