Kontakt

Organizatorami Nocy Kultury są instytucje i organizacje oraz artyści, animatorzy i twórcy wydarzeń składających się na program Nocy Kultury. Koordynatorem wydarzenia są Warsztaty Kultury.

.

Koordynatorka Festiwalu

Joanna Wawiórka – Kamieniecka
Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
e-mail: j.wawiorka-kamieniecka@warsztatykultury.pl
tel./fax: 81 533 08 18

Asystent koordynatora Festiwalu

Sylwia Stelmaszczuk
Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
e-mail: info@nockultury.pl 
tel./fax: 81 533 08 18

 

www.nockultury.pl