Grodzka 5 | Osobiste zaproszenie na performance bez performera

thumbnail

Historia (pisana z wielkiej litery) nie mieszka w książkach, lecz w nas, którzy jej doświadczamy i ją tworzymy dlatego, że ją znosimy. Książki zawierają tylko odległe i efemeryczne odbicie tego, czego ludzie doświadczają bezpośrednio. Lecz z tego powodu są niezbędne.

Oscar Masotta, Conciencia y estructura (Buenos Aires: Editorial Jorge Alvarez, 1969)

 .

Osobiste zaproszenie na performance bez performera od Barbory Klímovej 

Pragnę serdecznie zaprosić na wydarzenie w ramach projektu „Grodzka 5” w Lublinie, które jest częścią mojej próby mapowania nieformalnej historii tego miejsca.

Zapraszam do odwiedzenia kamienicy Grodzkiej 5 A, 17 października, w godzinach 17.30-18. 30. Postaraj się przypomnieć sobie coś, czego osobiście doświadczyłeś/doświadczyłaś w przeszłości, w jakimś miejscu tego budynku. (Ważne jest to, co pierwsze przyjdzie Ci do głowy, skojarzenie z jakimś wydarzeniem, lecz także gesty/zdanie/postawa/widok – Twoje lub kogoś innego itp.) Wykonuj to przez chwilę, tylko dla siebie. (Np. stań w tym samym punkcie widokowym, co kiedyś, powiedz coś, co pamiętasz, że mówiłeś/mówiłaś w przeszłości, zrób coś, co Ty albo ktoś inny robił kiedyś itp.) Nie wyjaśniaj jednak tego doświadczenia nikomu. Tylko go doświadcz, a potem weź udział w otwarciu wystawy.

Pragnę jednocześnie zaprosić na wydarzenie, jakie nastąpi 18 październka o godz. 11.30. kiedy to chciałabym przedyskutować co pozostało w Twojej pamięci dotyczącej przeszłości budynku.

Z góry dziekuję za Twój udział.,

Barbora Klímová

Performence Barbory Klímovej jest częścią wystawy międzynarodowej w ramach projektu Grodzka 5. Więcej informacji na ten temat na stronie Warsztatów Kultury.