Ogłaszamy nabór do kolejnej edycji Inkubatora Animacji Kultury

thumbnail

Warsztaty Kultury w Lublinie ogłaszają nabór do kolejnej edycji Inkubatora Animacji Kultury.

Jest to projekt mający na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników i wolontariuszy podmiotów działających w sektorze kultury w zakresie zarządzania i tworzenia projektów społeczno-kulturalnych. To innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze, gdzie założenia pracy medialabowej zostają przeniesione na obszar kreowania projektów miękkich oraz nowatorskich rozwiązań dla kultury.

Dzięki dostarczaniu najbardziej aktualnych danych na temat sektora kultury oraz budując płaszczyznę wymiany poglądów i doświadczeń, Inkubator daje możliwość rozwoju osobom aktywnym i kreatywnym w obszarze kultury. Ma też za zadanie zachęcać uczestników do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, a także stymulować proces zmian w instytucjach kultury.

W ramach tegorocznej edycji Inkubatora przeprowadzony zostanie cykl szkoleń i warsztatów w ramach sześciogodzinnych spotkań weekendowych odbywających się od października 2013 r. do stycznia 2014 r.

ADRESACI
Projekt zakłada stworzenie systemu kształcenia pozaformalnego – na kształt studiów podyplomowych – w związku z czym adresowany jest do osób mających już doświadczenie w pracy w kulturze, pragnących podnieść swoje kompetencje w tej dziedzinie. Wskazana grupa docelowa obejmuje więc osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilno prawne w różnego typu podmiotach działających na rzecz kultury, ale również osoby pracujące jako wolontariusz dla wymienionych wyżej podmiotów, które są w stanie udokumentować taką współpracę.

Osoby zainteresowane projektem mogą aplikować o przydzielenie ich do jednej z dwóch 15-sto osobowych grup:
• Inkubator Animacji Kultury – ogólny kurs dla animatorów i menadżerów kultury, którego tematyka oscylować będzie wokół zasad, możliwości i dobrych praktyk realizowania projektów kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
• Dzielnicowy Inkubator Kultury – kurs skierowany głównie do pracowników i współpracowników dzielnicowych domów kultury oraz organizacji sprofilowanych na działania w dzielnicach Lublina.

PROGRAM
W ramach realizacji projektu przeprowadzony zostanie cykl szkoleń i warsztatów w ramach 14 sześciogodzinnych spotkań weekendowych dla każdej z 2 grup szkoleniowych, podzielonych na bloki tematyczne:
• Organizacja sektora kultury w Polsce
• Zarządzanie w kulturze – modele zarządzania dla różnych podmiotów sektora kultury
• Misja, wizja i strategia cz. 1
• Misja, wizja i strategia cz. 2
• Jak przelać pomysł na papier? Warsztat pisania wniosków grantowych cz. 1
• Jak przelać pomysł na papier? Warsztat pisania wniosków grantowych cz. 2
• Zarządzanie projektem
• Źródła finansowania
• Marketing w kulturze
• Współpraca z biznesem finansowa i niefinansowa
• Trudna sztuka pracy z ludźmi – budowanie zespołu, praca w zespole
• Jak pisać i mówić o kulturze, by dotrzeć do odbiorców?
• Edukacja kulturalna w instytucjach kultury
• Rozwój widowni (Audience development)

Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją „Poradnik Animatora Kultury”, która została wydana jako podsumowanie ubiegłorocznej edycji projektu.

Szczegóły na temat Inkubatora Animacji Kultury oraz zasad rekrutacji znajdują się w zakładce projekty.

KONTAKT

Agnieszka Wojciechowska
e-mail: a.wojciechowska@warsztatykultury.pl
tel.: +48 81 466 59 08
mobile: + 48 607 544 366

Dariusz Figura
e-mail: d.figura@warsztatykultury.pl
mobile: + 48 609 32 30 42

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a
20-112 Lublin
tel.: 81 533 08 18
fax: 81 533 08 18
www.warsztatykultury.pl