Jaka jest przyszłość lubelskich ulic? | Spotkanie „Rewitalizacja z Mieszkańcami”

thumbnail

„Ulica Bernardyńska tętniła życiem, teraz jak tu przychodzę nie mogę się z tym pogodzić taki tu spokój, cisza (…) Przed wejściem do kamienicy był murek, dobudowany już po wojnie i na tym murku co wieczór wszyscy sąsiedzi się spotykali i opowiadali wrażenia dnia. Każdy częstował czym tam miał, moja mama piekła wspaniałe ciasto drożdżowe , bułeczki to zawsze wynosiła i wszystkich częstowała.

(…)Jak tylko niedziela była wszyscy szli z kocami, kompot – pamiętam, na pikniki nad rzekę. To były piękne pikniki (…)Teraz rzeka nie żyje, tylko rowerzyści jeżdżą po bulwarze.”

Jaka jest przyszłość ulic Bernardyńskiej, Zamojskiej, Żmigrodu czy Lubartowskiej? Za czym tęsknią mieszkańcy? Jak wyjść naprzeciw różnym interesom? Czyje zdanie uwzględniają pomysły na zagospodarowanie tych terenów? Dla kogo jest rewitalizacja? Jakie koszty a jakie korzyści może przynieść dotychczasowym użytkownikom/mieszkańcom tych terenów? Jak łączyć perspektywę animatorów kultury, pracowników społecznych, lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców?

Uchwalona w 2015 roku Ustawa o rewitalizacji wprowadza obowiązek prowadzenia konsultacji społecznych i działań włączających zróżnicowane środowiska użytkowników obszarów przeznaczonych do ponownego zagospodarowania.

O tym będziemy rozmawiać na otwartym spotkaniu we wtorek, 14 czerwca w godzinach 16.00 – 20.00 w Pracowni Warsztatów Kultury przy ul. Bernardyńskiej 11. Spotkanie będzie okazją do poznania doświadczeń rewitalizacyjnych innych miast i zastanowienia się jak możemy wykorzystać osiągnięcia animatorów kultury, instytucji społecznych i działań obywatelskich w Lublinie. Zapewniamy przestrzeń na wysłuchanie ciekawych wystąpień ekspertów oraz dyskusję – każdy głos się liczy!

Ramowy program:

  • 16.00 – 17:00 powitanie gości i wprowadzanie (kawa, lemoniada i zdrowe wypieki).
  • 16.30 – 17:00 jak wzmacniać perspektywy mieszkańców? Krótka prezentacja metod badawczych i pierwszych wniosków z działań na terenie tych ulic, potencjalnych kierunków wskazanych przez mieszkańców i największych zaskoczeń w ramach pilotażowego projektu, łączącego studentów kierunków humanistycznych i gospodarki przestrzennej „Desant Lotnych Badaczy na Dzielnicy.
  • 17.00 – 18.00 dyskusja panelowa „Rewitalizacja z mieszkańcami”, moderacja: Anna Żelazowska Kosiorek (Członkini CAL i STOP), uczestnicy: Jolanta Woźnicka (Centrum OPUS – Łódź), Tomasz Szczepański (Grupa Pedagogów i Animatorów Ulicy GPAiS – Warszawa), Hubert Mącik (Miejski Konserwator Zabytków – Lublin), Ewa Kipta (Prezeska Forum Rewitalizacji, Główna specjalistka ds. programowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego).
  • 18.00-20.00 dwa warsztaty równoległe

1) Jolanta Woźnicka – Proces rewitalizacji w kontekście budowania partnerstw lokalnych; dobre i złe praktyki z łódzkich doświadczeń

2) Tomasz Szczepański – Jak wykorzystać diagnozę lokalną? Doświadczenia pracy podwórkowej z dziećmi i młodzieżą według metody GPAiS. (warsztat odbędzie się w Domu Słów, ul. Żmigród 1)

….

Współpraca: Teren Otwarty – Open Territory, Warsztaty Kultury w Lublinie i Dom Słów

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Lublin