Konkurs na logo i logotyp Inne Brzmienia Art’n’Music Festival

thumbnail

Zapraszamy do udziału w konkursie na logo i logotyp Inne Brzmienia Art’n’Music Festival projektantów oraz studentów i absolwentów szkół wyższych o profilu plastycznym lub projektowym.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaków graficznych: logo i logotypu festiwalu, które będą wykorzystywane jako symbole identyfikujące ten projekt artystyczny w przestrzeni publicznej oraz jako znaki umieszczane m. in. na materiałach promocyjnych i informacyjnych festiwalu.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełniają warunki stawiane w regulaminie konkursu.

Laureata konkursu wyłoni jury, w którym zasiądą: Jan Gryka, Wojciech Janicki, Jarosław Koziara, Małgorzata Mazurkiewicz, Michał Pawlik i Grzegorz Rzepecki.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4000 PLN brutto.

Oprócz wartości marketingowych i użytkowych, bardzo ważna w ocenie projektu logo i logotypu Inne Brzmienia Art’n’Music Festival będzie oryginalność oraz oddanie charakteru festiwalu.

Aby wziąć udział w konkursie, prace konkursowe wraz z kopertami zawierającymi karty zgłoszenia należy umieścić w zamkniętym opakowaniu z napisem „Konkurs na logo – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival”, a następnie doręczyć osobiście lub pocztą (listem poleconym) na adres: Warsztaty Kultury, 20-112 Lublin, ul. Grodzka 5a.

Termin nadsyłania prac upływa 17 marca 2014 r o godz. 17:00.

REGULAMIN KONKURSU /// SYLWETKI JURORÓW

PAKIET MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH DO POBRANIA

Wszelkich wyjaśnień udziela:
Marcin Słowikowski
Biuro konkursu
Warsztaty Kultury w Lublinie
e-mail: m.slowikowski@warsztatykultury.pl
tel.: +48 81 466 59 08
fax: +48 81 533 08 18
mobile: +48 535 756 945