Konsultacje społeczne dotyczące Placu Rybnego

thumbnail

Serdecznie Państwa zapraszamy
do Trybunału Koronnego
na ROZMOWY O PLACU RYBNYM,
we wtorek, 6 sierpnia 2013
o godzinie 17:00

Jako mieszkańcy korzystający na co dzień z Placu Rybnego, jesteście Państwo najważniejszymi „ekspertami” w dyskusji nad zmianami w tym miejscu.

Wiemy, że Plac Rybny jest:

  •  postrzegany jako ukryty w przestrzeni Starego Miasta i trudno jest znaleźć do niego drogę,
  • niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • uznawany za miejsce mało bezpieczne i nieatrakcyjne.

Ponadto istnieje społeczna potrzeba zmian Placu Rybnego. Wśród najczęściej pojawiających się pomysłów, można wymienić:

  • stworzenie przestrzeni do zabaw najmłodszych dzieci,
  • nasadzenia zieleni i stworzenia miejsc zacienionych,
  • umiejscowienie siedzisk,
  • instalację koszy na śmieci,
  • instalację małej infrastruktury, np fontanny.

Celem konsultacji jest przygotowanie planu działań w perspektywie maksymalnie trzyletniej obejmującego zmiany poprawiające wygląd i funkcjonowanie placu oraz jego atrakcyjność, ale też zasady organizacji imprez kulturalnych w tym miejscu.

Zależy nam, aby Państwa opinie oraz pomysły pomogły wypracować wspólne rozwiązania korzystne dla wszystkich mieszkańców Lublina i turystów.

Organizatorzy spotkania: Urząd Miasta Lublin i Rada Dzielnicy Stare Miasto oraz Fundacja Inicjatyw Menadżerskich i Stowarzyszenie Homo Faber.