Łączymy się w smutku | Nous partageons la douleur

thumbnail

Pragniemy wyrazić solidarność z narodem francuskim w obliczu tak wielkiej tragedii. Łączymy się w smutku i składamy wyrazy najgłębszego współczucia rodzinom oraz bliskim ofiar ataków terrorystycznych w Paryżu. Jesteśmy głęboko poruszeni piątkowymi wydarzeniami, zwłaszcza że ich celem były instytucje użyteczności publicznej, a ich ofiarami niewinni obywatele.

Nous souhaitons exprimer notre solidarité avec le peuple français en face de cette grande tragédie. Nous partageons la douleur et nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes des attentats terroristes à Paris. Nous sommes profondément touchés par les événements de vendredi, notamment parce que leurs cibles étaient des institutions publiques, et leurs victimes des citoyens innocents.