Lotni Badacze Dzielnicy – poszukiwani wolontariusze

Posiadasz umiejętności, którymi chcesz podzielić się z innymi, masz ukryte talenty, znasz się na darmowych narzędziach internetowych, umiesz robić super prezentacje, znasz różne portale społecznościowe? Lubisz filmować, pisać blogi, wyszukiwać informacji w archiwach? Pasjonuje Cię historia Lublina, odkrywanie miasta i jego mieszkańców? Jeśli TAK, to dołącz do grupy Lotnych Badaczy Dzielnicy – badających poprzez działania animacyjne potencjał kulturowy i społeczny Starego Miasta i Śródmieścia w Lublinie!

Lotni Badacze Dzielnicy to interdyscyplinarna grupa osób, mapująca potencjał dzielnic (Stare Miasto i Śródmieście) i aktywnych mieszkańców. Lotni Badacze wezmą udział w warsztatach edukacyjnych dla pilotażowej grupy badaczy, początkowo na obszarze ulic (Lubartowska, Zamojska, Bernardyńska, Żmigród). Planujemy wypracowanie modelu łączącego praktykę badawczą i animacyjną, obejmującego interwencje na dzielnicach w sposób kompleksowy.

Kogo poszukujemy?

  • osób powyżej 18 roku życia
  • osób posiadających umiejętności pisarskie, redagowania tekstów, obsługi darmowych narzędzi internetowych (np. darmowe narzędzia Google), obsługi sprzętu multimedialnego (kamera, aparat, dyktafon, telefon komórkowy), portali społecznościowych, projektowania przestrzeni, plastyczne, artystyczne
  • osób komunikatywnych, z pomysłami, kreatywnych, nie bojących się wyzwań
  • osób chcących aktywnie i pożytecznie spędzić czas wolny, lubiących odkrywać ciekawe historie, miasto Lublin i poznać bliżej jego mieszkańców

Zadania:

  • zbieranie materiałów (zdjęć, nagrań, przedmiotów) i tworzenie archiwów społecznych
  • projektowanie i wdrożenie metod i narzędzi rozpowszechniania diagnozy społecznej
  • prezentacja i rozpowszechnianie rezultatów projektu (forma prezentacji, metody, narzędzia)

Co oferujemy?

  • udział w programie szkoleniowym z tworzenia diagnozy lokalnej wykorzystującym metody socjologii, antropologii, etnografii i technik marketingowych
  • udział w procesie kreowania i realizacji archiwum społecznego dzielnic: Śródmieście i Stare Miasto
  • udział w tworzeniu i realizacji inicjatyw lokalnych na terenie Śródmieścia i Starego Miasta

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza on-line do dnia 14 marca 2016 do g. 15:00.

Kontakt:

Agata Will

agata.will@gmail.com, tel. 889344148

Paulina Paga

paulina.paga@gmail.com

Działanie realizowane w ramach projektu Laboratorium Sztuki Społecznej – Centrum organizowanego przez Warsztaty Kultury w Lublinie.