LSS | Kalinka

thumbnail

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Lublina, a w szczególności osoby związane z Kalinowszczyzną, do twórczego zaangażowania się w realizację projektu Kalinka.

W odpowiedzi na wspomnienia o istniejącym niegdyś pod tą nazwą miejscu spotkań i zabaw oraz opowieści, którymi podzielili się z nami mieszkańcy tej dzielnicy, pragniemy stworzyć miejsce sprzyjające kontemplacji, odpoczynkowi i rozmowie. W tym celu rezydująca w Lublinie artystka zaprasza mieszkańców do współkształtowania ich przestrzeni publicznej. Zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi wspomnieniami i fantazjami i wyrażenia ich w formie ceramicznych kompozycji, które staną się stałym elementem projektowanej przestrzeni.

Autorką i realizatorką projektu jest Gabriela Pienias. Artystka będzie pracować w otwartej przestrzeni miasta tuż obok siedziby Domu Kultury Narnia, przy ul. Lwowskiej 12 codziennie od poniedziałku do piątku od 21 lipca 2014, w godz. 14.00 – 20:00

Czekamy na Was i na Wasze opowieści związane z Kalinowszyzną i z Kalinką, na Wasze pomysły i Wasze historie! Czekamy na spotkania z Wami!

Finał projektu, sobota 9 sierpnia 2014, godz. 19:30 w Domu Kultury Narnia

Szczegółowych informacji udziela: Justyna Sołtys; tel. 693 270 588; e-mail: justyna.m.soltys@gmail.com

Projekt Kalinka jest realizowany w ramach programu międzynarodowych rezydencji artystycznych Laboratorium Sztuki Społecznej (LSS)

O projekcie:

W nawiązaniu do ogrodów i sadów oraz parterowych domów rodzinnych, które do lat 70 XX wieku występowały na terenie Kalinowszczyzny, artystka angażując mieszkańców dzielnicy stworzy miejsce służące odpoczynkowi, kontemplacji i wyciszeniu. W swoim założeniu projekt zaciera granicę pomiędzy tym co prywatne, a  tym, co publiczne – pewne elementy wyposażenia przestrzeni domu zostaną umieszczone na zewnątrz, wśród dużych zespołów mieszkalnych. Artystka wykorzystując technikę mozaiki, komponowanej z ceramicznych elementów, zaprosi mieszkańców dzielnicy do uczestnictwa w tworzeniu kafli i budowaniu mebli. Projekt zaktywizuje społeczność lokalną, pozwalając mieszkańcom realnie wpłynąć na stronę wizualną i charakter dzielnicy, na fragmenty jej przestrzeni. Tworząc małą architekturę miejską, artystka wykreuje miejsce spotkań, dialogu i wymiany wspomnień i opowieści związanych z dzielnicą. Nazwa projektu nawiązuje do nieistniejącego już miejsca – kawiarni „Kalinka” wspominanej często przez mieszkańców dzielnicy.

Gabriela Pienias (Polska) – absolwentka Wydziału Artystycznego w Cieszynie, doktorantka tamtejszego Instytutu Sztuki. Studiowała malarstwo na Uniwersytecie w Lizbonie. Organizatorka Biennale Sztuki w Wenecji Cieszyńskiej oraz Spotkań Sztuki w Wenecji Cieszyńskiej. Artystka wykonuje wielkoformatowe instalacje malarskie i realistyczne obrazy o tematyce społecznej, których docelowym miejscem prezentacji jest przestrzeń publiczna miasta. Tam także odbywa się wernisaż jej prac. Wprowadza obraz w miejską tkankę, jako element obcy i nieoczekiwany, który stanowi zarazem opozycję do wszechobecnych reklam, jak i punkt wyjścia dla stworzenia miejsc spotkań i budowania dialogu z drugim człowiekiem. Za pomocą artystycznych interwencji i działań, które realizowała dotychczas w Polsce i Portugalii, oswaja zarówno sztukę, jak i miasto. Ujawniając pewne dolegliwości społeczne, zachęca do debaty na temat rzeczywistych problemów współczesnego świata oraz do refleksji nad kondycją współczesnej sztuki.

.

Projekt LSS jest realizowany jest jako jedno z wydarzeń lubelskiej odsłony projektu Wschód Kultury, który powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Projekt wspiera Nataša – Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego dla Kultury.