LSS – Nabór wolontariuszy-animatorów

thumbnail

Zapraszamy osoby chcące zdobyć praktyczne doświadczenie w realizacji lokalnych projektów społeczno–kulturalnych do współpracy na zasadzie wolontariatu w ramach projektu międzynarodowych rezydencji artystycznych – Laboratorium Sztuki Społecznej.

Zakres obowiązków:

 • Obsługa artystów realizujących projekty artystyczne na terenie Kalinowszczyzny podczas ich  rezydencji w Lublinie (pomoc w komunikacji z mieszkańcami)
 • Pełnienie roli przewodnika: wprowadzenie rezydenta w kontekst miejsca (Kalinowszczyzna), po wcześniejszym szkoleniu – wolontariusz dostanie informacje dotyczące dzielnicy oraz wyniki badań przeprowadzonych przed rezydencjami charakteryzujące dzisiejszą Kalinowszczyznę;
 • Pomoc przy realizacji projektu poszczególnych artystów, asysta podczas warsztatów, pomoc w tłumaczeniu, pomoc przy realizacji finału projektów, jego kontakt z koordynatorami oraz pozostałymi osobami współpracującymi w jego realizacji (instytucje oraz mieszkańcy zaangażowani przez artystę);

Od kandydatów oczekujemy:

 • Dobrej znajomości języka angielskiego lub rosyjskiego (poziom B1)
 • Dyspozycyjności na około miesiąc w wybranym okresie trwania projektu  (15.06-30.09.)
 • Doświadczenie w realizacji projektów społeczno – kulturalnych

Oferujemy

 • Spotkanie z artystami z Polski, Europy Wschodniej i Kaukazu
 • Zdobycie wiedzy na temat dzielnicy Kalinowszczyzna, jej historii i mieszkańców
 • Zebranie praktycznego doświadczenia w realizacji projektów społeczno – artystycznych
 • Kreatywne i twórcze spędzenie czasu (odbycie praktyk)
 • Ewentualną przyszłą współpracę z Warsztatami Kultury w realizacji wydarzeń kulturalnych

Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i wysłanie go na adres: lss.residencies@gmail.com lub dostarczenie osobiście do biura projektu: Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a do dnia 16 czerwca 2014 do g. 17:00

Pierwsze spotkanie dla wolontariuszy – animatorów odbędzie się 17 czerwca 2014 o g. 17:00 w sali wielofunkcyjnej Warsztatów Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a

O projekcie:

Laboratorium Sztuki Społecznej (LSS) wykorzystując przestrzeń publiczną miasta jako miejsce współuczestnictwa i współdziałania, ma na celu budowanie dialogu między lokalną społecznością zamieszkującą dzielnicę Kalinowszczyzna, a artystami i animatorami kultury z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego. Okres realizacji projektu przypada na okres od czerwca do września bieżącego roku.

Artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki, podejmą działania angażujące mieszkańców lubelskiej dzielnicy Kalinowszczyzna (zwanej dawniej Przedmieściem Lwowskim), przy aktywnym wsparciu lokalnych animatorów kultury oraz tutorów.

Efektem projektu będzie zrealizowanie przez zespoły działań mobilizujących i inspirujących mieszkańców do zaangażowania się w tworzenie tętniących życiem przestrzeni publicznych na dzielnicy Kalinowszczyzna. Odwrócona zostanie także rola artysty – z kreatora w nauczyciela i przewodnika sztuki, natomiast mieszkańców – z biernych obserwatorów w aktywnych odbiorców i twórców kultury.

Szczegóły:

Kontakt:

Agata Will, a.will@warsztatykultury.pl

Justyna Sołtys, lss.residencies@gmail.com

Projekt LSS Residencies jest realizowany jest jako jedno z wydarzeń lubelskiej odsłony projektu Wschód Kultury, który powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

 

Projekt wspiera Nataša – Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego dla Kultury.