LSS | Pod pretekstem tańca

thumbnail

Zapraszamy Panie w wieku 40+ do udziału w projekcie Justyny Jasłowskiej Pod pretekstem tańca. Projekt przyjmie charakter warsztatowy, jego efekty zaś  w formie video-instalacji połączone z performatywnym występem uczestniczek, zaprezentowane zostaną na specjalnym pokazie w Domu Kultury Narnia i w przestrzeni publicznej na terenie dzielnicy Kalinowszczyzna.

Podczas warsztatów będziemy skupiać się na wspomnieniach na temat przedmiotów osobistych, związanych zwłaszcza z dzielnicą Kalinowszczyzna. Spróbujemy przełożyć na język tańca obrazy i wydarzenia, wspomnienia i relacje, wywołane z pamięci dzięki zatrzymaniu się i refleksji nad osobistymi przedmiotami.

Projekt będzie przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie będziemy wywoływać z pamięci i analizować historie związane z przedmiotami, budować wokół nich scenariusz, nagrywać wypowiedzi w formie zapisów audio i video.

W drugim etapie spróbujemy wciąż pracować z tymi samymi artefaktami, ale za pomocą języka tańca. Będziemy poszukiwać ruchów zgodnych z własną inwencją, doświadczeniem i pamięcią. Artefakty posłużą uczestniczkom do zbudowania osobistej opowieści performatywnej. Kompozycji wywołanej emocjami, wrażeniami i obrazami wokół historii osobistych przedmiotów. Przedmiotów, które stały się nośnikami treści. Będziemy budować indywidualne i grupowe sceny taneczne, choreografię wydobytą dzięki wspomnieniom, stworzoną z entuzjazmem i refleksją wysnutą z historii przedmiotów.

Rezultatem procesu będzie wystawa-instalacja video zaprezentowana na terenie dzielnicy Kalinowszczyzna, w przestrzeni dostępnej dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Wystawie towarzyszyć będzie performatywny występ uczestniczek projektu.

Spotkania:

4 – 13 sierpnia 2014, g. 16:30- 20:00 – warsztaty dla pań w grupie zamkniętej

18 – 28 sierpnia, g. 16:00-20:00 – praca indywidualna

29 – 30 sierpnia g. 17:00 19:00 – finał projektu – prezentacja efektów współpracy

Wszystkie spotkania i warsztaty odbędą się w Domu Kultury Narnia, ul. Lwowska 12, Lublin

Zgłoszenia:

Panie chętne do udziału w projekcie proszone są o zgłaszanie się mailowo na adres: lss.residencies@gmail.com lub telefonicznie 889 344 148 Udział w projekcie jest bezpłatny

Projekt Pod pretekstem tańca jest realizowany w ramach międzynarodowych rezydencji artystycznych Laboratorium Sztuki Społecznej (LSS)

O projekcie

Projekt Pod pretekstem tańca skoncentrowany jest na indywidualnych wspomnieniach dojrzałych kobiet zamieszkujących Kalinowszczyznę. Artefakty związane z tożsamością, lokalną pamięcią posłużą jako metoda do stworzenia choreografii i spektaklu. Artystka podejmie próbę przeniesienia obrazów i wydarzeń, wspomnień i relacji, wywołanych z pamięci dzięki zatrzymaniu się i refleksji nad osobistymi przedmiotami. Emocje towarzyszące takiemu spotkaniu, pozwolą poprowadzić ciało w określonym kierunku ekspresji, przy użyciu improwizacji, fantazji i intuicji. Uczestniczki zostaną zaproszone do podzielenia się historiami związanymi z ich osobistymi przedmiotami i wspólnie z artystką zbudują wokół nich scenariusz. W kolejnym etapie te same artefakty i wspomnienia zostaną przełożone na język tańca i posłużą zbudowaniu opowieści performatywnej oraz choreografii i scen tanecznych. Rezultatem procesu będzie wystawa-instalacja zaprezentowana na terenie Kalinowszczyzny, w przestrzeni dostępnej dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, której towarzyszyć będzie performatywny występ uczestniczek projektu.

Justyna Jasłowska (Polska) – artystka działająca w obszarze tańca współczesnego, choreografii, performance i nowych mediów. W latach 2004-2010 tancerka Teatru Maat Projekt oraz francuskiej grupy Campagne Le Sablier. Autorka wielu solowych prac, m.in. Sztuki Pływania i November. Stypendystka programu dla choreografów Alternatywna Akademia Tańca, rezydentka Klubu Żak oraz stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od kilku lat jest choreografem Lubelskich Czaderek, grupy taneczno-performerskiej kobiet dojrzałych. Zajmuję się także edukacją artystyczną dzieci, młodzieży i seniorów z zakresu tańca współczesnego.

http://vimeo.com/44661934

.

Projekt LSS jest realizowany jest jako jedno z wydarzeń lubelskiej odsłony projektu Wschód Kultury, który powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.