LSS | Wizja dzielnicy

thumbnail

Zapraszamy wszystkie osoby do udziału w rejestracji video wrażeń z dzielnicy Kalinowszczyzna. Chcemy poznać Wasze ścieżki, miejsca spotkań, pamięci, trasy codzienne i mniej znane. Chcemy usłyszeć Wasze uwagi na temat dzielnicy, hałasu, życia społecznego, ruchu i zmiany czasu. Efektem projektu będzie prezentacja nagrań video w Internecie oraz w formie wystawy.

Spotkania będą składały się z dwóch części:

Podczas pierwszego przedstawimy koncepcję projektu oraz aspekty techniczne. Poznamy różne rodzaje rejestratorów video i nauczymy się ich obsługi. Poprosimy Was o zastanowienie się nad trasami i opisanie ich po krótce.

Podczas drugiego spotkania postaramy się przejść wszystkie trasy i zarejestrować je na video. W zależności od czasu i potrzeby, będziemy umawiali się na indywidualne spacery.

.

Gdzie: Dom Kultury Kalinowszczyzna, ul. Tumidajskiego 2

Kiedy: (czwartek) 11 września i (piątek) 12 września 2014; godz. 17:00 – 19:00

Udział w projekcie jest bezpłatny.

.

Wizja dzielnicy jest elementem projektu rezydencyjnego: Ludzie i miejsca: wizja społeczeństwa realizowanego przez Marię Gonchar z Ukrainy, w ramach Laboratorium Sztuki Społecznej.

Mariia Gonchar (Ukraina) – stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” 2014, rezydentka w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu. Kuratorka projektu „TV has attacked us all our lives, now we fight back. Now we make our own TV/Nam June Paik” emitowanego na kanale “Odessa”.

Współpraca: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie i Dom Kultury Kalinowszczyzna

O projekcie:

Pojęcie partycypacji społecznej pojawia się w Europie w latach 90tych XX wieku. W roku 1998, 35 krajów Unii Europejskiej podpisało Konwencję ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Konwencja ta uznaje, że aby zrównoważony rozwój był efektywny wymaga pełnego i efektywnego udziału społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach. Obecnie takie obszary jak miejskie czy regionalne planowanie przestrzeni oferuje szereg metod pracy z lokalną społecznością przy podejmowaniu decyzji o rozwoju otoczenia.

Uwaga artystki zogniskowana została na nowej części Kalinowszczyzny i nawiązuje do sytuacji jednostki ludzkiej w przerastającym go mieście – tworzonym nie na jego miarę, do niezrównoważonego planowania zabudowań, które przynosi rozdźwięk pomiędzy wieżowcami a pustymi niezagospodarowanymi przestrzeniami i terenami zielonymi, dysproporcję pomiędzy przestrzenią dla ruchu pieszego, a obszarem przeznaczonym dla ruchu kołowego. Artystka pracując z mieszkańcami dzielnicy, przy użyciu zróżnicowanych form wyrazu (szkice, modele kartonowe, rejestracje wideo) pragnie zgłębić ich percepcję własną miejsca, w jakim żyją i stworzyć dla niego alternatywę. W efekcie przeprowadzonych badań powstanie prezentacja on–line oraz wystawa. Wywiady wideo artystka zaprezentuje także w ramach realizacji swojego projektu kuratorskiego „TV has attacked us all our lives, now we fight back. Now we make our own TV/Nam June Paik” na kanale telewizyjnym “Odessa“.

Projekt LSS jest realizowany jest jako jedno z wydarzeń lubelskiej odsłony projektu Wschód Kultury, który powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Projekt wspiera Nataša – Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego dla Kultury.