Lub design | Nieuczesany Lublin – objazd rowerowy i warsztaty obserwacji przestrzeni w mało znanych założeniach urbanistycznych miasta

thumbnail

Osoby pełnoletnie zapraszamy do udziału w objeździe rowerowym połączonym ze zwiedzaniem mało znanych, często zaniedbanych, zespołów urbanistycznych Lublina. Poznamy historię, twórców, wyjątkowe cechy i rozwiązania przestrzenne wybranych miejsc: starej Kalinowszczyzny, os. Tatary, starych Bronowic, starego Kośminka czy Piask. W każdym z miejsc na uczestników czejaką krótkie warsztaty obserwacji przestrzeni za pomocą prostych środków i narzędzi. Będziemy mieli również okazję samodzielnie sprawdzić jakiego rodzaju korzyści, ale także problemy i bariery funkcjonalne pojawiają się przy poruszaniu się rowerem w mieście.

Kiedy:  23 sierpnia 2014, godz. 11.00 pod Zamkiem Lubelskim

Gdzie: spotykamy się pod Zamkiem Lubelskim

Zapisy:

Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel. 815330818 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 lub drogą elektroniczną e.kruszynska@gmail.com Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Nie zapomnijcie zabrać ze sobą: roweru, koca na piknik oraz jednej małej, niepotrzebnej, ale fajnej rzeczy. Będzie ona potrzebna podczas warsztatów – liczymy na Waszą kreatywność!

Prowadzenie:

Jan Kamiński – architekt krajobrazu, asystent w Instytucie Architektury Krajobrazu KUL. Pracuje na rzecz poprawy jakości przestrzeni oraz rozwoju partycypacji społecznej w Lublinie w ramach Forum i Rady Kultury Przestrzeni. Zajmuje się także działaniami artystycznymi w przestrzeni.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego