Lub design! – spotkania w sierpniu

thumbnail

Zapraszamy na sierpniowe spotkania w ramach projektu Lub design!

14 sierpnia – Miasto to MY.

Rozmowa z mieszkańcami Lublina, jak skuteczniej i …przyjemniej poprawiać jakość życia w miastach. Prezentacja projektów, które są efektem oddolnych inicjatyw oraz powstały przy współpracy „fachowców” z mieszkańcami.

23-24 sierpnia – Mebel dla Miasta

Dwudniowe warsztaty podczas których podejmiemy wyzwanie jakim jest MEBEL MIEJSKI (od zaprojektowania, przez wykonanie, do umieszczenia go w wybranym punkcie miasta).