Lub design w maju

thumbnail

Zapraszamy na majowe warsztaty w ramach Lub designu:

Lub design – Domowe zielniki – warsztat ogrodniczy
6 maja 2014, godz. 17:30

Wystarczy balkon lub kawałek parapetu, żeby uprawiać własne warzywa i zioła. Miejskie ogrodnictwo i domowa uprawa roślin jadalnych cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców miast. Na warsztatach uczestnicy poznają niekonwencjonalne sposoby na uprawę roślin na małej przestrzeni, zasady hydroponiki, gatunki i odmiany odpowiednie do uprawy w mieście, a także przykłady powstających w Polsce i na świecie społecznych ogrodów. W części praktycznej stworzymy doniczkowe kompozycje z ziół i warzyw, a także kwiatowe kule, które każdy uczestnik będzie mógł zabrać do domu. / Prowadzenie: Iga Kołodziej

„…na trawnikach wolimy kwiatki” – warsztat tworzenia plakatów
25 maja 2014, godz. 11:00

W ramach warsztatu zaprojektujemy plakaty propagujące sprzątanie nieczystości po psach. Prace mają zwrócić uwagę mieszkańców Lublina na problem zaniedbanej przestrzeni miejskiej, zwłaszcza braku nawyku sprzątania po swoich zwierzętach. Projekty realizowane będą w technice szablonu. Wspólnie spróbujemy przyjrzeć się realizowanym pracom, przeanalizować zasadność użycia konkretnych fontów, estetykę i czytelność plakatów, a także trafność i pomysłowość przekazu oraz jego wizualne oddziaływanie na odbiorcę. Najlepsze prace zostaną powielone i wyeksponowane w przestrzeni miasta w miejscach, które wymagają interwencji. / Prowadzenie: Jan Bajtlik

.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 81 533 08 18.

Więcej informacji na temat projektu Lub design.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego