Lubelskie festiwale na europejskim poziomie

thumbnail

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Noc Kultury, Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, Carnaval Sztukmistrzów i Jarmark Jagielloński otrzymały prestiżowy tytuł EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe.

Na miejsce wśród najlepszych europejskich festiwali zasłużyło 29 polskich imprez w tym 4 z Lublina. Nasze festiwale wyróżniły się na arenie międzynarodowej spójnością programu artystycznego, jasną komunikacją oraz globalnym charakterem. Wszystkie nagrodzone przedsięwzięcia można zobaczyć na stronie internetowej EFFE, a także w drukowanym wydaniu międzynarodowego przewodnika latem 2015 roku.

EFFE to portal skierowany do mieszkańców miast, który pozwala zaistnieć ciekawym instytucjom na europejskiej mapie kulturalnej. Międzynarodowa platforma jednoczy istotne dla kultury europejskiej festiwale wyróżniające się wysoką wartością artystyczną. EFFE umożliwia organizatorom publikację informacji o aktualnych przedsięwzięciach i jednocześnie jest informatorem dla turystów i mieszkańców Europy.

Więcej informacji na temat EFFE Labels 2015-2016 na stronie: www.effe.eu