LUBLIN.RMX

thumbnail

W nocy z 8 na 9 czerwca 2013 roku, Noc Kultury odbędzie się już po raz siódmy. Z tego powodu energie miasta przejawiać się będą na siedem sposobów. Tej nocy można będzie przeżyć eksplozję sztuk wizualnych, filmu i teatru, poczuć mrowienie wiedzy, miasto będzie pulsować w rytm muzyki i tańca, porywać będzie także moc słowa. I właśnie do osób parających się słowem, skierowany jest wyjątkowy konkurs LUBLIN.RMX na utwór literacki polegający na twórczym i autorskim odczytaniu tekstów pisarek i pisarzy związanych z Lubelszczyzną.

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie na utwór literacki polegający na twórczym i autorskim odczytaniu tekstów pisarek i pisarzy związanych z Lubelszczyzną. W oparciu o wiersze lub fragmenty prozy autorów i autorek z regionu, uczestniczki i uczestnicy konkursu proszeni są o napisanie własnych inter-tekstów: literackich mash-upów, aluzyjnych story-tellingów, impresjonistycznych miniatur, drobiazgowych interpolacji, czy też poetyckich remiksów, wpisując się w ten sposób w okołolubelską literaturę. Forma tekstów jest dowolna: czekamy na prozy poetyckie, sonety, haiku, ody, piosenki, vilanelle, kaligramy, itp. W skrócie, od abecedariusza do wyliczanki.

Wybór tekstów źródłowych pozostaje w gestii uczestniczek i uczestników konkursu. Mogą to być klasycy pokroju Biernata z Lublina, literaci międzywojennego Lublina tacy jak Franciszka Arnsztajnowa, Józef Łobodowski, czy Józef Czechowicz, twórczynie i twórcy powojenni jak Anna Kamieńska, jak również współcześni pisarze i pisarki – Julia Hartwig, Bohdan Zadura, Andrzej Niewiadomski, Marcin Wroński. Przy okazji, polecamy obszerny Leksykon (http://teatrnn.pl/leksykon) oraz rozbudowane Przewodniki Lublin 2.0 (http://teatrnn.pl/przewodniki) przygotowane przez Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. Otwierają one na oścież drzwi do przeszłości i teraźniejszości lubelskiej kultury literackiej. Pozwalają też na spacer po centrum oraz peryferiach miasta – te peregrynacje po linkach mogą stanowić początek Waszej własnej artystycznej wędrówki po tekstach Innych.

Zależy nam, by powstałe autorskie palimpsesty wchodziły w dialog z Lublinem jako miejscem literackotwórczym, położonym co prawda na uboczu, ale narracyjnie i formalnie inspirującym w sposób niemarginalny. Byście swoimi wersami, parafrazując tekst piosenki lubelskiego składu Chonabibe, „byli tu u siebie”.

1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagroda główna: czytnik e-booków.

Ponadto nagrodzone teksty, obok tekstów uznanych twórczyń i twórców profesjonalnych specjalnie zaproszonych do udziału w Nocy Kultury 2013, złożą się na antologię dostępną bezpłatnie w formie e-booka (z własnym ISBN) na stronie nockultury.pl, ale – co najważniejsze – będą wyświetlone w kilku kluczowych miejscach Krakowskiego Przedmieścia i Starego Miasta, czyli na trasie traktu Nocy Kultury. Literatura naniesiona na ściany budynków wejdzie w miasto, wychodząc naprzeciw tym, które i którzy tej czerwcowej nocy zdecydowali się wyjść w miasto. Oprawa graficzna wierszy powierzona zostanie lubelskim artystkom i artystom wizualnym. Planowane jest też stworzenie na bazie wybranych tekstów słuchowiska radiowego.

2. Konkurs ma charakter otwarty

3. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. W skład Jury wejdą przedstawiciele i przedstawicielki lubelskich środowisk artystyczno-kulturalnych.

4. Można zgłaszać wyłącznie teksty, które nie były wcześniej nagradzane ani publikowane w formie papierowej czy też na stronie internetowej.

5.  Prace konkursowe należy wysłać w formie pliku (dokument tekstowy lub pdf) na adres: lublin.rmx@gmail.com

6. Termin nadsyłania utworów: 25.05.2013 (decyduje data wysłania pliku)

Organizator konkursu:
Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin

Pomysłodawca, koordynator i osoba kontaktowa
Bartosz Wójcik (be.wojcik@gmail.com)

PLIKI DO POBRANIA: 
REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZGODA RODZICÓW