Ludowość na sprzedaż – spotkanie z Piotrem Kordubą, Ewą Klekot i Dorotą Rajchert

thumbnail

Tematem spotkania będzie poszukiwanie tożsamości we wzornictwie inspirowanym dziedzictwem kulturowym, różne odsłony oraz przyczyny obecności sztuki ludowej w projektowaniu – styl narodowy, Cepelia, etnodizajn. Podczas spotkania dowiemy się skąd wzięła się w Polsce „ludowość”, czy nurt ten był indywidualny wobec innych krajów, jaką miał realną skalę oddziaływania, jak wyglądał w 20-leciu międzywojennym, jaka zmiana zaszła po 1945, czym była w rzeczywistości Cepelia, jej role dla estetyki 2 poł. XX w., dziedzictwo Cepelii i jej wpływ na współczesnych projektantów. Gośćmi spotkania będą Piotr Korduba, dr Ewa Klekot i Dorota Rajchert. Okazją do spotkania będzie natomiast książka autorstwa Korduby „Ludowość na sprzedaż”, wydana w 2013 roku przez Fundację Bęc Zmiana wspólnie z Narodowym Centrum Kultury, w partnerstwie z Fundacją Cepelia.

Kiedy: 28 kwietnia, godz. 18:00
Gdzie:
Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a

Piotr Korduba – adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się historią architektury mieszkalnej, kulturą zamieszkiwania i wnętrz oraz dziejami wzornictwa. Opublikował między innymi: Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych (Warszawa 2005), Sołacz. Domy i ludzie (Poznań 2009, 2012) oraz Na starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy (wraz z Aleksandrą Paradowską, Poznań 2012).

dr Ewa Klekot – antropolożka sztuki, tłumaczka, absolwentka archeologii i etnografii, doktor nauk o sztuce. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje ją interdyscyplinarne podejście do badań znaczeń przedmiotów materialnych, w tym także przedstawień obrazowych. Ciekawią ją zwłaszcza takie elementy, które prowokują ludzi do podejmowania konkretnych działań takich jak: kolekcjonowanie przedmiotów, ich „niestandardowe” użytkowanie, oddawanie im czci, przywiązanie do nich, emocjonalne reagowanie na kontakt z nimi i powody, dla których kontakt ten bywa tak bardzo ważny. Prowadziła badania nad kiczem i współczesną sztuką dewocyjną, sztuką ludową, a także społecznym konstruowaniem zabytków oraz muzeum jako przestrzenią praktyk społecznych.

Dorota Rajchert – historyk sztuki, specjalista od konserwacji i aranżacji wnętrz obiektów sakralnych. Wykłada historię dizajnu, historię sztuki i krytykę artystyczną XX wieku w Instytucie Sztuk Projektowych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Bada dynamikę procesów przenoszenia dawnych wzorów ikonograficznych w sztuce XXI wieku.