Magazyn „Kultura Enter”

thumbnail

Zapraszamy na strony magazynu „Kultura Enter” w którym piszemy o pedagogice teatru i prezentujemy wybór artykułów z publikacji „Po co nam Centra Kultury?”, wydanej przez Miejskie Centrum Kultury (Bydgoszcz).

 

PEDAGOGIKA TEATRU

Wywiad Katarzyny Piwońskiej z Justyną Sobczyk, Inna ekonomia albo pedagog receptą na sukces teatru

„Teatry uważają, że edukacja nie jest ich zadaniem. Chociaż wydaje mi się, że teatr bez niej jest passe – dziś wiele centrów sztuki współczesnej prowadzi fantastyczną edukację.”

Pedagog jest zawsze pomiędzy – rozmowa Justyny Czarnoty z Magdaleną Szpak i Sebastianem Świądrem ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru.

Sebastian Świąder, Czy jest miejsce na teatr w szkole? Doświadczenie edukacji teatralnej w liceum

Zajęcia teatralne w każdej szkole to olbrzymie możliwości nawiązania współpracy z animatorami i edukatorami spoza szkoły. Dają też nowe pole do rozwoju dla ambitnych nauczycieli, mających ochotę poszerzać swoje lekcje o praktyczne działania.

Kreatywność jest dla wszystkich

„Na naszych spotkaniach młodzi widzowie poznają kody, metafory, symbole, jednym słowem złożony język, którym przemawia do nas kultura” – rozmowa Katarzyny Piwońskiej z Małgorzatą Kościelską, koordynatorką do spraw edukacji w Teatrze Figur Kraków.

Justyna Czarnota, Jan Dorman – pedagog w teatrze

Zdaniem Jana Dormana teatr tworzony z dziećmi staje się narzędziem do wyrażania przez nie emocji i opinii. Reżyser jest więc raczej przewodnikiem po teatralnym świecie niż kreatorem widowiska. Natomiast wizyta w teatrze powinna zostać poprzedzona działaniami animacyjnymi, pobudzającymi dziecko, przygotowującymi do udziału w przedstawieniu. Po wyjściu z teatru z młodym widzem należy pracować, umożliwiając mu wyrażenie swojej opinii na temat spektaklu i jego przepracowanie. Czyż nie są to po dziś dzień aktualne postulaty?

Katarzyna Piwońska, Zabawa? To poważna sprawa!

Trupa teatralna ze stolicy w objeździe po polskich szkołach – o projekcie „Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana” Instytutu Teatralnego.

Dorota Ogrodzka, Na marginesie Powstania. Edukacja teatralna jako rozsadzanie narracji

Problemów z nauczaniem historii we współczesnej szkole jest niemało – w jaki sposób konstruować kategorie, w oparciu o które będzie przekazywana wiedza, jak uświadamiać uczniom narracyjność historii, jej konstrukcyjny charakter, jak zachęcać do samodzielnej analizy i – przede wszystkim: kiedy znaleźć na to wszystko czas w ramach szkolnego programu?

Justyna Czarnota, Więcej niż współczesny Czerwony Kapturek, czyli w co się bawić po spektaklu…

Niewiele jest tak subtelnych i mądrych spektakli. Dlatego śmiało mówię, że to najlepsze przedstawienie dla dzieci, jakie pojawiło się w tym roku w polskim teatrze – o wartościach edukacyjnych spektaklu „Nusia i wilki.

 

KULTURA: PEJZAŻE ZMIANY

Grzegorz Kondrasiuk, Publiczne instytucje kultury. Obszary nieciągłości

Poprzez współczesne instytucje kultury jak przez soczewkę widzimy wiele z kłopotów, które mamy dziś z kulturą, pojmowaną w kategoriach artystycznych, społecznych, ekonomicznych. Pytanie „Po co nam centra kultury?” uruchamia kolejne, domagające się uważnego wsłuchania: Jakim nam mogą być potrzebne? Co to właściwie znaczy centrum? I jakiej kultury?

Dorota Wodnicka, Trójkąt, czyli trzy kąty widzenia

Obszar kultury pomimo transformacji polityczno-gospodarczej nie przeszedł jak do tej pory żadnych radykalnych przekształceń.

Olga A. Marcinkiewicz, Polityczność domów kultury

Mało kto, poza osobami, które zarządzały miejskimi instytucjami kultury, zdaje sobie sprawę jakim politycznym naciskom podlegają instytucje kultury, w szczególności tak niedookreślone w swej funkcji jak domy i centra kultury.

Marcin Wilkowski, Nie ma już centrów kultury

Sytuacja domów kultury – czy jakichkolwiek instytucji kultury działających na poziomie lokalnym – nie jest dziś łatwa. Wobec dynamicznego rozwoju internetu ostatecznie utraciły one swoją monopolistyczną pozycję.

 

Zachęcamy również do zwiedzania naszego darmowego archiwum!

http://kulturaenter.pl/numery/

http://kulturaenter.pl/tematy/

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych bezpłatnymi egzemplarzami „Raportu o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi” oraz almanachami „pARTisan/Kultura Enter” nr 181716 – do odebrania ich pod adresem redakcji: Warsztaty Kultury – redakcja Kultura Enter”, ul. Grodzka 5a, Lublin.

Białoruski „Raport” można również otrzymać w następujących punktach:
Białystok – 
Labalbal, ul. Warszawska 21 Lok. 3
Kraków – 
Instytut Wschodnich Inicjatyw, ul. Salwatorska 5/8a
Wrocław – 
Kolegium Europy Wschodniej, pl. Biskupa Nankiera 17

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Współpraca: Miejskie Centrum Kultury (Bydgoszcz)

 

Wydawca:
Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin

Kontakt do redakcji:
e-mail: redakcja@kulturaenter.pl

Grzegorz Kondrasiuk
e-mail: g.kondrasiuk@warsztatykultury.pl