Medialab Katowice | Puls Starego Miasta – rekrutujemy

thumbnail

MediaLab Lublin Battle startuje już od stycznia, a tymczasem mamy kolejną medialabową propozycję dla wszystkich tych, którym technologie nie są straszne. Wspólnie z Katowickim Medialabem spróbujemy zbadać Puls Starego Miasta.

Warsztaty przygotowane przez Medialab Katowice będą eksperymentalną próbą zbadania pulsu Starego Miasta. Wykorzystamy różne narzędzia i metody, na przykład sensory zbierające dane w przestrzeni, a także analizę danych przestrzennych z użyciem map, do określenia, w jaki sposób mieszkańcy i goście korzystają z najstarszej części Lublina. Wyniki projektu realizowanego przez kilka interdyscyplinarnych zespołów pokażemy na specjalnie przygotowanej stronie internetowej, stworzonej z użyciem popularnych narzędzi wizualizacji danych.

Harmonogram i przebieg warsztatów:

  • 12 grudnia 2014, piątek, godz. 14.00–20.00: wprowadzenie do tematu pracy z danymi, burza mózgów i opracowanie koncepcji dla poszczególnych grup warsztatowych
  • 13 grudnia 2014, sobota, 10.00–19.00: poznanie narzędzi i metod pracy, przeprowadzenie badań w przestrzeni miasta
  • 14 grudnia 2014, niedziela, 10.00–17.00: analiza danych, stworzenie historii za pomocą wizualizacji umieszonych na stronie internetowej
.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje rejestracja. Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy do 7 grudnia.
.

Czego nauczysz się na warsztatach?

Uczestnicy poznają różne sposoby pozyskiwania, analizy i prezentacji danych. Nauczą się, jak za pomocą prostych narzędzi budować interesujące historie. W trakcie warsztatów podzielimy się na mniejsze grupy, w których będzie można zdobyć kompetencje w następujących obszarach:

  1. Mapy i analiza przestrzeni: uczestnicy nauczą się odczytywać i porządkować dane przestrzenne odnoszące się do zagadnień miejskich o różnym stopniu skomplikowania, pochodzące z oficjalnych źródeł instytucjonalnych lub opracowanych samodzielnie. Ponadto będą mogli zapoznać się z zasadami i narzędziami prowadzenia podstawowych analiz przestrzennych, a także przedstawiania ich wyników w postaci map tematycznych. W tym celu będą korzystali z otwartego oprogramowania z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS).
  2. Arduino, sensory, pozyskiwanie danych: uczestnicy zbudują wspólnie proste urządzenia gotowe mierzyć parametry otoczenia. Bazą będzie Arduino i popularne czujniki rejestrujące m. in. temperaturę, wilgotność, ciśnienie, promieniowanie słoneczne. Przedstawione zostaną podstawy programowania Arduino, a następnie proste i szybkie sposoby gromadzenia pomiarów z wykorzystaniem Processingu. Wszystko to po to, aby wyjść w miasto i zacząć odczuwać je wieloma… sensorami. Kontekst dla zebranych pomiarów stanowić będą dodatkowe dane pozyskane dzięki wybranym aplikacjom na smartfony lub w formie analogowej.
  3. Wizualizacja danych: omówione zostaną podstawowe zagadniena dotyczące budowania komunikatu wizualnego i wizualizacji danych. Uczestnicy pracować będą nad przedstawieniem zebranych informacji w sposób przystępny dla odbiorcy, z uwzględnieniem różnych środków, mediów i ich kontekstu. W tym celu mogą zostać wykorzystane zarówno tradycyjne (analogowe) narzędzia, proste w obsłudze oprogramowanie wykorzystywane przez dziennikarzy danych (Datawrapper, CartoDB, ThingLink itd.), a także programy graficzne (np. Adobe Illustrator).
.

Kto może wziąć udział i jak przygotować się do warsztatów?

Zapraszamy osoby z różnym wykształceniem i doświadczeniami, również początkujące, które chciałyby opanować podstawy tworzenia map, programowania Arduino lub wizualizacji danych. Zależy nam na stworzeniu interdyscyplinarnych zespołów, w których znajdzie się miejsce dla twórców, badaczy, aktywistów, osób zainteresowanych funkcjonowaniem miasta. Liczy się przede wszystkim zaangażowanie, otwartość na pracę w zespole i chęć zdobywania nowych kompetencji.

Uczestnicy powinni posiadać własny komputer, warto zabrać ze sobą również inne urządzenia służące do pozyskiwania danych: smartfon, gps, kamerę, tablet, aparat fotograficzny, mikrofon, dyktafon, etc. Zestawy Arduino będą dostępne, ale można też przynieść własny sprzęt.

Prowadzący:

Paweł Jaworski

Filozof i architekt, zajmuje się planowaniem przestrzennym oraz projektowaniem partycypacyjnym. Członek Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach, Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto oraz kolektywu MIASTOPROJEKT. Stały współpracownik czasopisma Autoportret, wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. W ramach Medialabu Katowice prowadzi grupę roboczą MapLab, która wykonuje analizy dotyczące zagospodarowania Katowic na potrzeby projektów związanych z historią miasta, opracowywanych w ramach cyklu Urban Data Stories.

 

Waldemar Węgrzyn

Absolwent katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się projektowaniem graficznym książek i publikacji, identyfikacji wizualnej, a także elementów interfejsów. Szczególnie zainteresowany typografią oraz łączeniem doświadczeń związanych z mediami papierowymi i elektronicznymi. Współpracuje z Medialabem Katowice m. in. przy organizacji festiwalu art+bits. Prowadzi studio projektowe Printscreen.

 

Anna Widera

Absolwentka Informatyki na Politechnice Śląskiej. Pracuje jako Creative Technologist w Netizens Digital Innovation House w dziale Research&Development. Zajmuje się kreatywnym wykorzystaniem technologii w marketingu. W tym celu programuje i hackuje sprzęt, prototypuje rozwiązania z wykorzystaniem Arduino, czujników i serwomechanizmów, projektuje też dedykowane rozwiązania elektroniczne. Interesują ją interfejsy oddziałujące na wyobraźnię, wizualizacja danych, technologia iBeacon. Koordynowała projekt Kodołamacz realizowany przez Medialab Katowice we współpracy z Netizens, prowadząc warsztaty dot. Arduino i Internet of Things. Jest także kuratorem festiwalu sztuki i technologii art+bits.

Konsultacje merytoryczne:

Piotr Celiński – wykładowca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki na Wydziale Politologii UMCS w Lubline. Medioznawca, teoretyk nowych mediów i cyberkultury. Autor prac „Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu” oraz „Kulturowe kody technologii cyfrowych.” Twórca cyklu cyberlublin.pl, kurator i współtwórca atomy-bity.pl, oddany idei lubelskiego medialabu.

Organizatorzy:

Warsztaty Kultury w Lublinie

Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów

Kontakt:

Agnieszka Wojciechowska
Kierowniczka Pracowni Rozwoju Kompetencji Kadr Kultury
Warsztaty Kultury w Lublinie
a.wojciechowska@warsztatykultury.pl
tel.: 81 533 08 18

 

Łukasz Wiącek
Warsztaty Kultury w Lublinie
l.wiacek@warsztatykultury.pl
tel.: 81 533 08 18


 

Medialab Katowice

 

Medialab Katowice to eksperymentalny projekt, łączący działania twórcze, badawcze i edukacyjne. Uczestnicy interdyscyplinarnych działań poszukują nowych zastosowań technologii cyfrowych oraz możliwości wykorzystania nowych mediów w transformacji miasta. Medialab jest miejscem wymiany pomysłów i idei, spotkań z inspirującymi artystami i projektantami, a także platformą współpracy z twórcami oraz instytucjami z różnych krajów.

 

medialabkatowice.eu

urbandatastories.eu

 


W maju bieżącego roku miasta Lublin i Katowice podpisały list intencyjny będący deklaracją wieloletniej współpracy, której kulminacją będą obchody 150-lecia Katowic w roku 2015 oraz obchody 700-lecia Lublina w roku 2017. Współpraca oparta będzie o realizację wspólnych projektów artystycznych, wzajemną promocję miast oraz współtworzenie nowej jakości miejskich polityk kulturalnych w Katowicach i Lublinie.

Pierwszym wspólnym projektem – realizowanym przez Instytucję Kultury Katowice – Miasto Ogrodów i lubelską instytucję Warsztaty Kultury, będzie projekt „Puls Starego Miasta – Medialab Katowice w Lublinie”.