MIASTO / KULTURA / DIALOG – prezentacja najnowszego raportu badawczego o kulturze Lublina

thumbnail

MIASTO / KULTURA / DIALOG – prezentacja najnowszego raportu badawczego o kulturze Lublina

Zapraszamy na spotkanie i dyskusję z badaczami lubelskiego Obserwatorium Kultury, autorami raportu „Kultura (w) dialogu. Instytucjonalne ramy kultury w Lublinie”.          

Publikacja powstała w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miasta w Lublinie. Na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 roku wśród przedstawicieli lubelskich instytucji publicznych i organizacji pozarządowych przez zespół socjologów i politologów z UMCS i KUL, opracowana została diagnoza polityki kulturalnej Lublina oraz jego kapitału społeczno-kulturowego. Jest to zarazem pierwsza – od czasu rozstrzygnięcia konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – próba podsumowania stanu lubelskiej kultury oraz oceny jej perspektyw.

Publikacja do pobrania na stronie.

Prezentacja lubelskiego Obserwatorium Kultury zostanie zestawiona z wnioskami raportu „DNA Miasta. Miejskie Polityki Kulturalne”, zawierającego analizę porównawczą polityk 66 polskich miast, przygotowanego przez Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Spotkania Kultury Enter”.

Joanna Bielecka-Prus, Piotr Celiński, Magdalena Kawa (UMCS)
Komentarz – Artur Celiński („Res Publica Nowa”)
Prowadzenie – Grzegorz Kondrasiuk („Kultura Enter”)

Kiedy:  16 kwietnia, godz. 18
Gdzie:  Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5A

wstęp wolny